Vorming zusters van Maria Consolatrice van de Eucharistie

Project
In San Policarpo, een plaats op het eiland Samar in de Filipijnen, wonen zeven contemplatieve zusters van de congregatie Mary Consolatrix of the Eucharist. De zusters zouden graag hun religieuze vorming willen verlengen, maar het ontbreekt hen aan middele

In San Policarpo, een plaats op het eiland Samar in de Filipijnen, wonen zeven contemplatieve zusters van de congregatie Mary Consolatrix of the Eucharist. De zusters zouden graag hun religieuze vorming willen verlengen, maar het ontbreekt hen aan middelen.

Studieprogramma
Het studieprogramma van de zusters omvat de nieuwe encycliek Sacramentum Caritatis, de Mariale eucharistische spiritualiteit, de sacramenten en andere liturgische ceremonies. Tegelijkertijd hoopt men dat de zusters die nog in opleiding zijn, in staat zullen zijn om inzicht te verwerven in hun eigen persoonlijkheid. Zodoende leren zij begrijpen hoe de eigen persoonlijkheid het leven van hun spirituele roeping kan beïnvloeden.

Het ontbreekt de congregatie aan de nodige voorzieningen om dit studieprogramma te realiseren. Daarom vraagt de moeder-overste, zuster Mary Francis Laruan MCE, om hulp. Kerk in Nood heeft € 1.400,- toegezegd voor dit doel. Helpt u mee om de verdere opleiding van de zusters mogelijk te maken?