Vorming van seminaristen bij Medellin

Project
Het seminarie 'Christus Priester' (Seminario de Cristo Sacerdote) ligt in het centraal gelegen bisdom Sonsón Rionegro in Colombia. Dit gebied ligt dichtbij Medellín, een van de grootste steden van het land. Net als elders in Colombia is er in dit bisdom gHet seminarie ‘Christus Priester’ (Seminario de Cristo Sacerdote) ligt in het centraal gelegen bisdom Sonsón Rionegro in Colombia. Dit gebied ligt dichtbij Medellín, een van de grootste steden van het land. Net als elders in Colombia is er in dit bisdom geen gebrek aan roepingen. Maar een grondige en brede opleiding van priesters kost onvermijdelijk veel geld.

Positieve beoordeling
Op het moment bereiden maar liefst 110 jongemannen zich voor op hun priesterwijding. In oktober 2005 leidde een apostolische visitatie tot een zeer positieve beoordeling van het seminarie en van de vorming die er wordt gegeven.

Vorming
De vorming van de seminaristen kost echter veel geld. Het is een bedrag dat de plaatselijke kerk niet kan opbrengen. De rector van het seminarie, pater Ascar Manuel Alzate Lopez, richtte zich tot Kerk in Nood voor hulp.

Kerk in Nood heeft € 10.000 toegezegd voor de vorming van de toekomstige priesters van Colombia. Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren!