Vorming van catechisten in Befandriana-Noord

Project
Het bisdom Ambanja ligt in het noordwesten van Madagaskar en heeft een bevolking van ongeveer 750.000 inwoners, van wie er ongeveer 60.000 katholiek zijn. In het zuiden van het bisdom ligt de parochie van Befandriana-Noord, met ongeveer 8000 katholieken e

Het bisdom Ambanja ligt in het noordwesten van Madagaskar en heeft een bevolking van ongeveer 750.000 inwoners, van wie er ongeveer 60.000 katholiek zijn. In het zuiden van het bisdom ligt de parochie van Befandriana-Noord, met ongeveer 8000 katholieken en 60 kleine kapellen. In totaal zijn er 80 catechisten in de parochie, die elke maand vier dagen bijeen komen voor verdere vorming.

Deze catechisten vervullen hun dienst geheel vrijwillig en zonder vergoeding, maar voor de opleiding is geld nodig. Er moeten bijbels, catechismus teksten, liedbundels en andere boeken en materialen aangeschaft worden. Daar komen nog bij de kosten voor de inrichting van het catechetisch centrum en de reiskosten en maaltijden voor de deelnemers. Omdat het bisdom erg arm is, deed de directeur van het missiedistrict, pater Serge Rogovenko, met de zegen van zijn bisschop, Odon Marie Arsène Razanakolona van Ambanja, een beroep op Kerk in Nood voor ondersteuning.

We hebben hem € 20.000 toegezegd. Wilt u ons helpen?