Voorwaardelijke straffen voor Vietnamese katholieken

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een rechtbank in de Vietnamese hoofdstad Hanoi heeft maandag zeven katholieken voorwaardelijke celstraffen opgelegd wegens "vernieling van staatseigendom en ordeverstoring". Een achtste aangeklaagde kreeg een waarschuwing.
vietnam_-_police_and_palms-200-x-150

Een rechtbank in de Vietnamese hoofdstad Hanoi heeft maandag zeven katholieken voorwaardelijke celstraffen opgelegd wegens "vernieling van staatseigendom en ordeverstoring". Een achtste aangeklaagde kreeg een waarschuwing.

Maandagmorgen om vijf uur verzamelden zich duizenden katholieken rond het redemptoristenklooster in Hanoi. Daar werd een Heilige Mis opgedragen voor de acht mannen en vrouwen die later op de ochtend voor de rechter moesten verschijnen wegens vernieling van staatseigendom en verstoring van de openbare orde. "Helden", schreef bisschop Joseph Vu Van Thien in een steunbetuiging, "die zelfs hun vrijheid over hebben voor waarheid en gerechtigheid".

Voor vrijwel iedereen staat vast dat het om schijnproces ging, bedoeld om de katholieke gemeenschap te intimideren opdat zij ophoudt met de aanhoudende gebedswaken. De gelovigen van de parochie Thai Ha eisen al meer dan een jaar de teruggave van een stuk grond die de overheid heeft ingepikt. Toen deze zomer een door de overheid opgetrokken muur bezweek na langdurige regenval hadden de autoriteiten een aanleiding om een voorbeeld te stellen en "zwaar te straffen".

Daarop werden acht katholieke leken opgepakt en aangeklaagd. Afgelopen maandag moesten zij voorkomen.

Om hun medegelovigen een hart onder de riem te steken namen duizenden katholieken deel aan de vroege ochtendmis. Meer dan tweeduizend trokken daarna met palmtakken in de hand en rozenkransen zingend mee met de beklaagden en de paters redemptoristen naar de rechtbank. Voor Vietnamese katholieken, die een lange geschiedenis van vervolging achter zich hebben, zijn de palmtakken een verwijzing naar de overtuiging dat zij die omwille van het geloof vervolgd worden het hemels Jeruzalem zullen binnengaan.

De processie werd onderweg begroet met warm applaus en andere steunbetuigingen door voorbijgangers, mensen op weg naar hun werk en in de restaurants.

De processie bereikte tegen zeven uur het gerechtsgebouw, waar zij werden tegengehouden door honderden agenten met stroomstootwapens en honden. De paters redemptoristen en hun gelovigen wezen de agenten er vreedzaam op dat het om een openbare rechtszitting ging en dat zij het recht hadden het proces bij te wonen. Daarop werden zij door agenten met stroomstootwapens aangevallen. In de chaos die ontstond wisten enkele honderden demonstranten het gerechtsgebouw te bereiken. Daar hielden zij een zitdemonstratie, voor de neus van buitenlandse journalisten en vertegenwoordigers van westerse ambassades. Bij het herstelde politiekordon verzamelden zich meer dan tweeduizend gelovigen die ook daar spontaan een zitdemonstratie hielden. Op spandoeken protesteerden zij tegen de "beschamende ongerechtigheid" en de "openlijke vervolging’.

Grote aantallen agenten, zowel geüniformeerd als in burger, mengden zich onder de demonstranten en maakten uitgebreid foto- en filmopnamen.

Volgens AsiaNews heeft de Vietnamese overheid van alles geprobeerd om het proces te beïnvloeden. Zaterdagnacht werd een speciale gebedswake gehouden ter intentie van de acht beklaagden. Uit vrees voor ongeregeldheden begaven zich honderden agenten in burger zich onder de aanwezigen tot de Mis op zondagmorgen. Niet alleen verstoorden zij de bijeenkomst, maar uitten zij ook ernstige dreigementen aan het potentiële publiek bij de rechtbank.

Bij de rechtszaak hebben alle acht beklaagden verklaard onschuldig te zijn. Bovendien daagden zij de overheid uit te bewijzen dat zij het land van de parochie legaal heeft verkregen. Getuigen weerspraken de lezing van de staatsmedia dat de acht schuld hadden bekend en dat de rechter daarom mild was geweest en slechts voorwaardelijke straffen had opgelegd van twaalf tot vijftien maanden.

Het is gebruikelijk dat een beklaagde bij een voorwaardelijke straf de rechters uitgebreid bedank voor de betoonde clementie. Tot ontzetting van de rechters verklaarden de beklaagden echter opnieuw hun onschuld en kondigden zij aan in beroep te zullen gaan tot zij van iedere blaam gezuiverd zijn.

Bron: KN/AsiaNews