Voor Christenen in Heilig Land dreigt verdrijving

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Op een conferentie in Londen heeft de Latijnse patriarch van Jeruzalem, mgr. Fouad Twal, erop gewezen dat de Kerk in het Heilig Land dreigt te worden verdreven. "De christelijke aanwezigheid loopt gevaar virtueel te worden verdreven en het land van Jezus.
20110725Twal01

Op een conferentie in Londen heeft de Latijnse patriarch van Jeruzalem, mgr. Fouad Twal, erop gewezen dat de Kerk in het Heilig Land dreigt te worden verdreven. "De christelijke aanwezigheid loopt gevaar virtueel te worden verdreven en het land van Jezus mag geen equivalent worden van een spiritueel Disneyland met mooie gebouwen, historische plekken en museums op de computer," aldus patriarch Twal.

"Alle mensen, Joden, Christenen en Moslims, lijden onder de gevolgen van het conflict tussen de Palestijnen en Israël," zei Twal. "Bezetting is een vreselijke smet op het blazoen van elke democratische staat, zoals het rampzalig is voor de inwoners van de bezette gebieden, waar haat en tegenstand worden gevoed. We weten van de vervolging en het lijden van de Christenen in sommige moslimlanden in de regio," zei de patriarch, "maar dat mag geen excuus zijn om de verschrikkelijke realiteit van onze situatie in het Heilig Land te vergeten." Hij waarschuwde dat "de mogelijkheden voor een rechtvaardige oplossing snel afnemen," en dat "de extremistische krachten groeien en steeds meer aanhang krijgen". Hij deed een beroep op de Christenen in het westen de Christelijke instituties in het Heilig Land te steunen . Tenslotte zijn dit de instellingen die voor het hele volk, dat grotendeels niet-Christelijk is, hoogwaardige diensten verlenen in onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk.

Muur

Op de door Anglicanen en Katholieken georganiseerde conferentie over de het lot van de Christenen in Israël en de Palestijnse Gebieden, was ook kardinaal Jean-Louis Tauran van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog aanwezig. Hij vertelde verheugd te zijn over de positieve en hoopvolle aanwezigheid van jonge Palestijnen en Israëli’s die de twee dagen van de conferentie meemaakten. Hij zei blij verrast te zijn door hun moed, evenwichtigheid en analytisch vermogen in de bijdragen aan het debat. Gevraagd naar de mogelijkheid van steun aan de jongeren, zei de Franse kardinaal dat op diplomatiek niveau een meer uitgesproken standpunt over de situatie van de gemeenschappen nodig was. "Vooral omdat het land verdeeld is door een muur, Verdeeldheid leidt tot onbekendheid, onbekendheid brengt frustratie en frustratie is voedingsbodem voor geweld. Het is dus erg belangrijke dat de muur verdwijnt, niet alleen fysiek, maar ook psychologisch en cultureel " zei Tauran. Zo kunnen mensen elkaar ontmoeten en beseffen dat zij zonen zijn van dezelfde God . (Bron: CWN)