Voltooing van de St. Christophoruskerk

Project
De gemeenschap van St. Christophorus (Sao Cristovao) behoort tot de parochie van St. Petrus van Alcantara (Sao Pedro de Alcantara) in de stad Floriano in het noordoosten van Brazilië, het centrum van het bisdom met dezelfde naam. Al vele jaren streven de

De gemeenschap van St. Christophorus (Sao Cristovao) behoort tot de parochie van St. Petrus van Alcantara (Sao Pedro de Alcantara) in de stad Floriano in het noordoosten van Brazilië, het centrum van het bisdom met dezelfde naam. Al vele jaren streven de katholieken van St Christophorus naar de bouw van een kapel. Met lokaal ingezameld geld is men er al in geslaagd om een geraamte op te richten, dat al gebruikt wordt voor de Heilige Mis op zaterdagavond en voor andere gemeenschapsactiviteiten. Als gevolg hiervan nemen veel gelovigen opnieuw actief deel aan het parochieleven.

Er moet echter nog een aanzienlijke hoeveelheid werk verricht worden, zoals het plaatsen van ramen, deuren, vloeren, elektrische bedrading en sanitair, alsook stucwerk en schilderen. Hiervoor kunnen de gelovigen in deze arme regio de benodigde middelen niet meer opbrengen. Daarom heeft priester Kleyton Vieira da Silva, met ondersteuning van zijn bisschop, Augusto Alves da Rocha van Floriano, Kerk in Nood aanschreven voor hulp.

We hebben een bijdrage van € 20.800 toegezegd. Helpt u mee?