Voltooiing van de Lucas-kerk

Project
Vijftien jaar geleden werd in Sarajevo de Sint-Lucasparochie gesticht. De oprichting viel samen met het einde van de drie jaar durende burgeroorlog in Bosnië en Herzegovina die volgde op...
201002herzegovina130

Enorme impact van oorlog

Vijftien jaar geleden werd in Sarajevo de Sint-Lucasparochie gesticht. De oprichting viel samen met het einde van de drie jaar durende burgeroorlog in Bosnië en Herzegovina die volgde op de ineenstorting van Joegoslavië. In de oorlog kwamen 243.000 mensen om en 2 miljoen inwoners sloegen op de vlucht toen de kaart van de republiek werd hertekend. Ontelbare kerken, kloosters, pastorieën en andere kerkeigendommen werden met opzet vernield.

De wonden van de oorlog zijn nog zichtbaar aanwezig en vooral de katholieken van Kroatische oorsprong vinden het moeilijk om voet aan de grond te krijgen. Vele Kroaten weken uit naar het buitenland op zoek naar werk of een opleiding. Vele van de gevluchte gezinnen willen zelfs niet meer terugkeren omdat ze hier geen toekomst zien, niet voor zichzelf en niet voor hun kinderen.

Heropbouw kerk

Tijdens de burgeroorlog werden heel wat voorzieningen vernield en ook vandaag nog ontbreekt het sommige regio’s aan elektriciteit of stromend water. De katholieken worden steeds politiek en religieus gediscrimineerd en vinden nauwelijks werk. Ook de heropbouw van de Kerk is moeilijk. Het gaat niet alleen om de kosten van de renovatie van de kerken en parochiecentra, maar de bouw wordt ook opzettelijk gehinderd door overheden, die weigeren bouwvergunningen af te leveren. In Sarajevo en omgeving werden de laatste jaren 200 nieuwe moskeeën gebouwd met fondsen uit Saoedi-Arabië, maar kerken en parochiehuizen heropbouwen bleek onmogelijk.

"Het anti-christelijk klimaat wordt aangewakkerd door moslimfundamentalisten die vreedzame co-existentie onmogelijk maken", vertelt ons Ante Jelic, de parochieherder van Sint-Lucas. Zeven jaar lang moet hij en zijn parochiegemeenschap opboksen tegen de bureaucratie, vooraleer ze een bouwvergunning kregen voor hun kerk. Dankzij de steun van Kerk in Nood staat de kerk er nu. Ante Jelic verklaart: "We zijn erin geslaagd een kerk met een dak erop te bouwen. Jarenlang hebben we de Eucharistie in een donkere en koude kelder moeten vieren. Pas onlangs konden we de deuren en ramen installeren, maar de muren zijn nog kil en in ruwbouwfase. Hier vieren we nu de mis. Maar we willen verder werken. Er moet nog elektriciteit komen, de muren moeten gepleisterd worden en we willen een nieuwe vloer in de kerk. Daarom schrijven we u aan. In naam van de parochie, dank ik u met heel mijn hart en groeten we u in de hoop dat u ons niet zal ontgoochelen."

Dat doen wij ook niet en sturen € 25.000 zodat het werk kan worden voortgezet.

Projectcode: 444-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.