Volle kerken in Noord-Irak

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In de stad Suleymania gelegen in het door koerden bestuurde gebied in Noord-Irak zitten de christelijke kerken vol.

In de stad Suleymania gelegen in het door koerden bestuurde gebied in Noord-Irak zitten de christelijke kerken vol.

Van geweld of discriminatie door moslims tegen christenen is hier niets te merken. De moslims zien hun zelfs graag komen. Dat komt door de herinnering aan de tijd dat de christenen hun islamitische arme medebewoners in vroeger tijden hielpen. Dat de kerken vol zitten vindt zijn oorzaak echter vooral in het feit dat christenen in de rest van Irak hun leven niet zeker zijn, terwijl het in Koerdistan relatief veilig is. In Bagdad zijn de christenen doelwit van sektarisch geweld, maar ook in Nineveh (het huidige Moesul) en de omringende vlakten is er sprak van vervolging door radicale moslims. Het rondzingende idee om van de vlakte een eigen christelijk territorium te maken heeft dat alleen nog maar aangewakkerd.

In de voorstad Erbil gaan christen zowel als moslims zelfs samen uit. De veiligheid in het gebeid wordt gewaarborgd door de eigen veiligheidtroepen. Dat is echter in het christelijke Mosoel niet het geval. Daar proberen eigen christelijke milities de veiligheid te handhaven. (Trouw)