Voertuig paters Vincentianen (Tsjaad)

Project
De in Centraal-Afrika gelegen Republiek Tsjaad behoort tot de armste landen ter wereld. 80 % van de net 10 miljoen mensen tellende en uit vele verschillenden etnische groeperingen samengestelde bevolking, leeft onder de armoedegrens.
ACN-20131007chad01530

De in Centraal-Afrika gelegen Republiek Tsjaad behoort tot de armste landen ter wereld. 80% van de net 10 miljoen mensen tellende en uit vele verschillenden etnische groeperingen samengestelde bevolking, leeft onder de armoedegrens.

De moslims vormen met 58% gelovigen de grootste godsdienstige gemeenschap van het land. Dit is overal te merken, want zelfs in de kleinste dorpen is een moskee. De christenen vormen ongeveer een kwart van de bevolking. Daarvan is echter maar 7,9% katholiek. 16% van de mensen in Tsjaad hangt de traditionele Afrikaanse godsdiensten aan.

De Katholieke Kerk in Tsjaad is jong. Al deed de Orde van de Kapucijnen al in de 17e eeuw pogingen tot missionering, toch werd pas in 1929 de eerste missiepost gesticht in de buurt van de huidige stad Moundou. In 1957 werd de eerste inheemse priester gewijd, de tweede 13 jaar later in 1970. Het in 1959 gestichte bisdom Moundou ligt helemaal in het Zuiden van Tsjaad. Volgens de vermelding in het Pauselijk Jaarboek zijn van de 873.000 inwoners van het bisdom 358.00 katholiek. Het aandeel katholieken ligt hier dus ver boven het landelijke gemiddelde. De vele gelovigen worden toch maar door 23 seculiere en 8 reguliere priesters bediend.

De Paters Vincentianen (beter bekend als Lazaristen) werken pas sinds 2011 in Tsjaad. In het bisdom Moundou bedienen zij een parochie, waartoe ook 41 arme en verafgelegen dorpen horen. De parochie is gevestigd in de stad Bebalem. De drie paters die daar werken, hebben tot voor kort samen drie bromfietsen gedeeld om de lange trajecten af te kunnen leggen. Aangezien de wegen niet zijn geasfalteerd, was dat vaak gevaarlijk. De meeste dorpen liggen tussen 10 en 30 km verwijderd. Enkele dorpen zijn in de regentijd met de bromfiets helemaal niet te bereiken, zodat de gelovigen het enkele maanden per jaar zonder hun zielzorgers moesten stellen.

Dankzij de steun van onze weldoeners die 11.600 euro hebben gegeven, konden de paters nu een terreinwagen aanschaffen. Nu kunnen zij ook wanneer de wegen slecht begaanbaar zij, de mensen in de afgelegen dorpen bezoeken en hun de sacramenten toedienen. Daarnaast wordt het voertuig ook gebruikt om zieken naar het ziekenhuis te transporteren en goederen te vervoeren. De paters en de gelovigen zeggen "Dank U!"

Projectcode: 155-04-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.