"VN hebben kerken in Syrië nodig voor vredeboodschap"

donderdag, 26 januari 2017
Nieuws
ACN-20160301-37266-Selwanos

Door Mark von Riedemann

 Vertegenwoordigers van de drie belangrijkste kerken in Syrië deden een vredesoproep aan beleidsmakers van instanties op het hoogste niveau bij de EU en de Verenigde Naties. Dit verzoek ging vergezeld van een selectie tekeningen en berichtjes van de 1.2 miljoen Moslim en Christelijke kinderen uit de scholen van Homs, Aleppo en Damascus in Syrië.

Het bezoek van de delegatie, die 95% van alle Christenen in Syrië vertegenwoordigt, werd geleid door de Melkitische Grieks Katholieke Patriarch Gregorius III Laham van Antiochië, het hele Oosten, Alexandrië en Jeruzalem, tevens door Aartsbisschop Georgis Abou Zakhem van het Antiochisch Grieks Orthodox Aartsbisdom van Homs en door Aartsbisschop Selwanos Boutros Alnemeh van het Syrisch Orthodoxe Aartsdiocees van Homs en Hama in Syrië, het werd georganiseerd door de Christelijke liefdadigheidsorganisatie Kerk in Nood. Er werden veertien bijeenkomsten belegd bij de EU in Brussel, waaronder discussies met Jan Figel, de speciale EU vertegenwoordiger voor vrijheid en religie, met Christos Stylianides, de commissaris voor humanitaire noodhulp, met Frederica Mogherini, de hoge EU gezante voor buitenlandse betrekkingen en veiligheid, met de President van het Europese Parlement Martin Schulz en met de President van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

Om de beleidsmakers van de EU aan te moedigen druk te zetten op de internationale commissie voor veiligheid en stabiliteit in Syrië, zei Patriarch Gregorius III: Er kan alleen vrede komen in Syrië als iedereen meedoet. De internationale gemeenschap moet weer bijeenkomen om veiligheid en stabiliteit te bewerkstelligen. Vrede kan niet afgedwongen worden maar moet van binnenuit komen, vanuit ons aller hart – dat was, en zal altijd het werkterrein van de kerk zijn, iedere dag weer.

De president van de EU, Martin Schulz zei: De omstandigheden zijn dramatisch, uw bezoek komt op het juiste moment en geeft ons de mogelijkheid onze solidariteit te benadrukken en respect te tonen voor uw onvermoeibare pogingen tot vrede. Ik wil u vertellen dat uw bijeenkomsten vaak besproken werden door onze collega’s en dat het ongelooflijk belangrijk is de situatie ter plekke te kennen.

“De rol van de Christenen in Syrië is belangrijk, niet alleen vanwege het verleden maar ook voor de toekomst,” zei Aartsbisschop Georgis Abou-Zakhem. “Christenen worden alom vertrouwd, wij vormen op een bepaalde manier het cement binnen de Syrische maatschappij dat dialoog en verzoening mogelijk maakt in een land waarin wij al veertien eeuwen wonen. Terwijl hij verschillende voorbeelden aanhaalt van de dialoog tussen Moslims en Christenen over het leven in Homs, waar hij al woont sinds het begin van het conflict. Bisschop Georgis toont aan dat de verschillende gemeenschappen van Moslims en Christenen weten hoe ze met elkaar overweg kunnen: “Met veiligheid en stabiliteit zal het sociale leven zich weer snel hertstellen, zoals we ook al zagen bij de mensen die naar Homs terugkeerden.“ “We helpen zowel de Christenen als de moslims te re-integreren in hun dorpen.”

Ook Aartsbisschop Selwanos van Homs is deze mening toegedaan, hij legt uit dat de Christenen die door het hele land wonen, voorkomen dat Syrië opgedeeld zal worden in provincies waarin alleen mensen van dezelfde geloofsgroep kunnen wonen. We bouwen de scholen weer op voor iedereen, iedereen mag er studeren, meer dan 90% van de leerlingen zijn Moslim, zij hebben vertrouwen in de kwaliteit van dit onderwijs, op deze manier leert de nieuwe generatie weer samen te leven.

Aansluitend ging de delegatie van Brussel naar Genève om de boodschap van de kinderen te brengen bij de Hoger Commissaris voor de vluchtelingen, Filippo Grandi en bij de Hoger Commissaris voor de Mensenrechten, Prins Zaaid Al-Hussain. De delegatie wil graag concrete afspraken maken over samenwerking met de betrokken V.N. gedelegeerden in Syrië. “In een gebied waar de meeste internationale hulporganisaties zich teruggetrokken hebben vanwege de veiligheidsrisico’s, vormen de kerken één van de weinige, overblijvende structuren die effectief kunnen voorzien in het ledigen van de humanitaire noden,” zegt de directeur voor het Midden-Oosten project, fr. Andrzej Halbema van Kerk in Nood. De kerken helpen al gezinnen die in het land zelf ontheemd geraakt zijn, aan materialen voor het herstel en de wederopbouw van hun verwoeste huizen geholpen b.v. in Qusayr. Filippo Grandi laat weten: “De Verenigde Naties hebben de kerken nodig als de brengers van de vredesboodschap, omdat zij voor iedereen opkomen.

“Een generatie zonder scholing is een verloren generatie, die mogelijk, uit wanhoop, zich bij ISIS zal voegen. Wij zijn geen politici, onze rol is de ziel van de multiculturele Syrische maatschappij weer nieuw leven in te blazen,” aldus Aartsbischop Gregorius III, “wij vertrouwen erop dat wij, met voldoende stabiliteit en veiligheid, die de kinderen in staat stelt onderwijs te volgen, een vreedzame toekomst meehelpen vormgeven.