Vietnamese overheid zet parochie onder druk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De voorbereiding op Kerstmis in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Saigon is herhaaldelijk onderbroken...
20101215vietnam01

De voorbereiding op Kerstmis in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Saigon is herhaaldelijk onderbroken door invallen van lokale ambtenaren. Die eisen dat de parochiepriesters "opruiende" artikelen van het mededelingenbord verwijderen en ophouden met over rechtvaardigheid te preken.

Invallen

Op 8 december, het Hoogfeest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, deden ambtenaren onaangekondigd een inval tijdens een liturgische viering. De volgende dag gebeurde dat opnieuw, maar toen waren de overheidsfunctionarissen vergezeld door politie in burger die foto- en filmopnamen maakten.

Een en ander is bekend gemaakt door het bestuur van de paters redemptoristen, onder wier verantwoordelijkheid ook de parochie van de belaagde kerk valt.

Beschuldigingen

De intimidatiepogingen door de overheid hielden daar echter niet mee op. Na de invallen werd de provinciaal overste van de redemptoristen, pater Vincent Pham Thanh Trung, bevolen bij de lokale overheid een "workvergadering" bij te wonen. Op de bijeenkomst waren een delegatie van het ministerie van religieuze zaken en lokale ambtenaren aanwezig. Die beschuldigden de redemptoristen om beurten ervan met hun preken aan te zetten tot "regeringskritische sentimenten, wanordelijkheden, rellen". Ook zouden zij de regering "valselijk beschuldigen, de natie niet respecteren, de wet overtreden en ridiculiseren" en "uitlokken tot geweld".

Dreigementen

De provinciale overste kreeg te horen dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de preken door andere redemptoristenpaters en voor de artikelen over de heikele eigendomskwesties die al langer spelen.

De Vietnamese redemptoristen zijn in een ernstig conflict geraakt met de overheid naar aanleiding van de confiscatie van kerkelijke eigendommen.

Volgens de autoriteiten gaat dat om "niet-religieuze vraagstukken" waar priester zich niet mee hebben te bemoeien. Elke overtreding van de door de overheid gestelde regels, kan uitmonden in een aanklacht wegens het tegenwerken van de overheid.

Voet bij stuk

Pater Vincent Pham heeft de beschuldigingen tegen Vietnamese Redemptoristen van de hand gewezen. De leden van zijn gemeenschap werken voor het welzijn van de mensen en in dienst van het Evangelie. In reactie verklaarde Nguyen Thi Le, voorzitter van het Volkscomité uit de wijk dat de redemptoristen meer aanvallen kunnen verwachten.
De Redemptoristenprovincie in Vietnam is de grootste religieuze gemeenschap in Azië. Zij kent 278 leden. In 1983 waren dat er nog 179. Er zijn ook 222 postulanten.

 

Bron: CatholicCulture