Vietnam zet religieuzen op straat

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Vietnamese overheid is van plan de Liefdezusters van het Kruis uit hun klooster in Ho Chi Minhstad te zetten, meldt AsiaNews.
viett-200-x-136

De Vietnamese overheid is van plan de Liefdezusters van het Kruis uit hun klooster in Ho Chi Minhstad te zetten, meldt AsiaNews.

De zusters kregen vorige week te horen dat zij moeten vertrekken uit hun 170 jaar geleden gestichte klooster in de voorstad Thu Thiem. Het nieuws was niet alleen "verpletterend" voor de zusters zelf, maar ook voor de kinderen van hun school en de armen in de buurt voor wie de zusters zorgen.Het huis staat op een oppervlakte van nog geen anderhalve hectare. Kort na de val van Saigon in 1975 confisceerde de overheid al vier hectare grond. Daarop hadden de zusters een lagere en een middelbare school.

Sinds 1840, toen de zusters er zich vestigden, hebben zij enorme inspanningen geleverd om de vochtige jungle ter plaatse te ontginnen en er huizen, scholen en boerderijen te vestigen waarmee zij inkomsten konden verwerven. Daarmee werden ook de armen in de omgeving gesteund.De zusters zijn niet van plan hun verlies in stilte te nemen, zoals zij destijds in 1975 deden. Zij zien geen andere mogelijkheid dan zich tegen het onrecht te verzetten. De zusters zijn vastberaden in hun klooster te blijven en voor hun rechten op te komen. Ook willen zij de schoolkinderen en de gemarginaliseerden niet in de steek laten.

Op het kleine stukje grond hebben de zusters een kerk, klooster, roepingencentrum, opvanghuis en een kinderdagverblijf voor 400 kinderen gebouwd. Vertrek van de zusters zal voor vele mensen grote gevolgen hebben, aldus AsiaNews. De laatste jaren hebben de economische hervormingen in Vietnam geleid tot toenemende grondspeculaties, vooral rond de oevers van de Bach Dangrivier in de voorsteden van het voormalige Saigon. De grondprijzen van het land rond het klooster zijn enorm gestegen. Dat verklaart de begerigheid waarmee gemeenteambtenaren de zusters hun klooster uit willen zetten.

Bron: KN