Vietnam: Parochie eist vrijlating gelovigen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Parochianen uit het Vietnamese dorp Con Dau in het Bisdom Da Nang hebben de Bisschoppen opgeroepen zich... 
20101020vietnam01

Parochianen uit het Vietnamese dorp Con Dau in het Bisdom Da Nang hebben de Bisschoppen opgeroepen zich in te zetten voor zes mede-gelovigen die sinds afgelopen mei zonder vorm van proces in de gevangenis zitten. In een open brief aan de Bisschoppen vragen zij hen om steun in hun strijd om rechtvaardigheid. "Wij zijn eenvoudige mensen die ons hele leven hebben gewijd aan de landbouw en elke ochtend bidden voor ons geliefde vaderland", aldus de brief. Zij protesteren tegen de inbeslagname van hun land door de autoriteiten die er een eco-toeristisch centrum willen bouwen.

 

Arrestaties

Sinds het conflict begon heeft de politie kritische geluiden de kop ingedrukt. In mei werden tijdens een begrafenis zes parochianen willekeurig opgepakt en in strijd met de wet gevangen gezet. Een zevende arrestant overleed in juni kort na zijn vrijlating. Hij was tijdens zijn gevangenschap ernstig mishandeld.

De brief is gericht aan de Bisschoppenconferentie en is ondertekend door alle parochianen en de familieleden van de zes arrestanten.

"Als ons land wordt afgepakt zullen we niet kunnen overleven", schrijven de parochianen. Het brengt "ons leven en de toekomst van onze kinderen" in gevaar. Maar meer nog dan dit willen de gelovigen dat de kerkelijke autoriteiten de angst en onzekerheid begrijpen "die onze vaders, echtgenoten en moeders doormaken in de gevangenis van Da Nang."

 

Hoop

De parochianen van Con Dau koesteren de hoop dat de Bisschoppelijke Commissie voor Vrede en Gerechtigheid de vrijlating van de gevangenen kan bewerken.

"In zulke uitzichtloze situaties kunnen wij alleen maar bidden dat God met ons is en dat u, priesters, de noodzakelijke hulp kunnen bieden door gerechtigheid te eisen voor onze dierbaren."

 

Verboden gebied

De kwestie begon op 4 mei, toen de politie charges uitvoerde tegen de deelnemers aan een uitvaart van een 82-jarige vrouw die naast haar echtgenoot wenste te worden begraven. De botsingen duurde meer dan een uur en leidde tot de arrestatie van ongeveer 70 personen.

De volgende dag reageerde de Bisschop van Da Nang met een brief waarin hij het brute en willekeurige optreden van de politie scherp bekritiseerde.

Uiteindelijk hield de politie zes parochianen vast wegens "ordeverstoring" en "geweld tegen politiemensen". Hoewel geen van de zes officieel is aangeklaagd zouden wel door foltering bekentenissen hebben afgedwongen.

 

Onteigening

Het conflict brak begin dit jaar uit toen de overheid besloot de 135 jaar oude monumentale parochiekerk en de daarom liggende huizen te onteigenen om plaats te maken voor de aanleg van een toeristische attractie. Hoewel de grondprijzen duizelingwekkend zijn gestegen hebben de verdreven gelovigen geen financiële compensatie of vervangende woonruimte gekregen.

De strijd concentreert zich vooral rond de meer dan een eeuw oude begraafplaats die geruimd zou moeten worden. Daarom was de begrafenis begin mei door de autoriteiten verboden.

"De beslissing van het bestuur in Da Nang om parochiegronden in beslag te nemen en te verkopen om de Sun Investment Corporation een eco-toeristisch centrum te laten bouwen, is een grove schending van de wet en een inbreuk op de eigendomsrechten", schrijven de gelovigen.

 

Bron: AsiaNews