Vietnam: oudste bisschop overleden

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In maart vierde hij zijn honderdste verjaardag, zijn 75-jarig priesterfeest en zijn vijftigjarig bisschopsambt. Afgelopen week overleed Vietnams oudste bisschop, mgr. Michael Nguyen Khac Ngu.
bisschop-michel-200-x-267

In maart vierde hij zijn honderdste verjaardag, zijn 75-jarig priesterfeest en zijn vijftigjarig bisschopsambt. Afgelopen week overleed Vietnams oudste bisschop, mgr. Michael Nguyen Khac Ngu.

Die heugelijke veertiende maart vierde Michael Nguyen Khac Ngu (op de foto rechts) in "zijn" kathedraal, samen met 21 bisschoppen, 260 priesters, 140 religieuzen en meer dan duizend gelovigen uit het hele land.

Zijn hele leven heeft hij toegewijd aan de Kerk en zijn land en maakte moeilijke historische perioden mee.

Geboren in 1909 werd hij in 1934, na studie in Frankrijk, priester gewijd voor het bisdom Thai Binh. Hij combineerde docentschap aan het kleinseminarie met de pastorale zorg voor twee parochie en een kerkelijke administratieve taak.

Toen de communsten in 1954 in Noord-Vietnam de macht grepen en het de Kerk moeilijk maakte, missionarissen uitzette en enkele priesters vermoordde, besloot hij zich op zijn parochianen te concentreren. Zij vestigden zich in Long Xuyen, waar de kathedraal van de Koningin van de Vrede werd gebouwd, twee klein-seminaries, een groot-seminarie en tal van parochiekerken en "centra. In 1960 werd het bisdom van Long Xuyen een feit. Michael Nguyen Khac Ngu werd de eerste bisschop.

Volgens de statistieken waren er destijds zo"n 20.000 katholieken, verdeeld over twaalf parochies. Vandaag zijn dat er meer dan 240.000 in 108 parochies en 45 staties, bediend door 240 priesters.

Op 30 april 1975, de dag dat de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon in communistische handen viel, wijdde bisschop Michael Nguyen mgr. Jean Baptiste Bui Tuan tot bisschop-coadjutor. Hij bleef zelf aan het hoofd van het aartsbisdom tot 1997. Zijn destijds gewijde opvolger bleef dat tot 2003. De huidige bisschop noemt zijn nu overleden voorganger een ‘stalend voorbeeld van toewijding". Zelfs wanneer hij erg ziek was sloeg hij het dagelijkse gebed en de Heilige Mis nooit over. Hij leefde in een kamertje van twintig vierkante meter met een oud bed en zonder televisie of computer. Hij las veel boeken en de krant, waste zijn eigen kleren en hield zijn eigen kamer schoon.

Mgr. Kiet, aartsbisschop van Hanoi en vroegere leerling van mgr. Michael herinnert zich vooral de liefde van zijn leermeester voor priesters. "Hij spaarde en stuurde dat geld naar bejaarde priesters of zij die in afgelegen gebieden moesten werken." Maar hij wordt vooral geprezen om zijn ijver in het opzetten van talloze vormingsinstituten.

De drie seminaries die hij oprichtte vormde honderden seminaristen voor zij door de regering in 1975 in beslag werden genomen. Hetzelfde lot trof andere opleidingscentra.

Van alles wat de bisschop heeft opgebouwd is alleen de kathedraal nog in kerkelijke handen. (KN/AsiaNews)