Vietnam: opnieuw protest tegen bouwplannen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Ruim vijfduizend katholieken hebben na de Hoogmis van Pinksteren in Cau Ram, in het Noorden van Vietnam, geprotesteerd tegen de bouw van appartementen op geconfisceerde parochiegrond.
vietnam1005261

Ruim vijfduizend katholieken hebben na de Hoogmis van Pinksteren in Cau Ram, in het Noorden van Vietnam, geprotesteerd tegen de bouw van appartementen op geconfisceerde parochiegrond.

Gelovigen uit omliggende parochies kwamen samen om hun ongenoegen te uiten over de inmiddels begonnen bouw, meldt AsiaNews.

Monument

Tijdens de Vietnamoorlog werd het terrein met daarop een kerk en verschillende andere parochiegebouwen omgevormd tot "militaire basis". Volgens dissidente Vietnamese bronnen was dat met opzet gedaan om de Amerikanen tot bombarderen te verleiden en vervolgens beelden van verwoeste kerken en andere civiele complexen te kunnen laten zien. Toen de oorlog voorbij was wees de overheid de zwaar beschadigde parochiekerk en pastorie aan als "oorlogsmonument" dat "bewaard en beschermd moet worden om de Amerikaanse oorlogsmisdaden in de geheugens te prenten van toekomstige generaties."

Bouwplannen

Herhaalde verzoeken van de parochianen om hun kerk te mogen herstellen hebben nooit iets opgeleverd. In plaats daarvan werd het stuk grond in tweeen gesplitst door een weg die toeristen naar Hanoi moest brengen, naar de woonplaats van vader des vaderlands Ho Chi Minh.De eerbied voor het oorlogsmonument heeft de lokale overheid er echter niet van weerhouden plannen te maken voor de bouw van appartementen op deze prachtig aan een meer gelegen plek. De opbrengsten daarvan zouden in de miljoenen lopen. Die plannen werden echter niet uitgevoerd toen vergelijkbare bouwprojecten in onder meer Hanoi en Tam Toa op hevige protesten stuitten. Maar zeer recent is een akkoord gesloten met een aannemer die inmiddels de bouw is gestart. Vrijbrief In katholieke kringen wordt deze plotselinge verandering direct in verband gebracht met het ontslag van de aartsbisschop van Hanoi, kardinaal Kiet, die zich onlangs om gezondheidsredenen heeft teruggetrokken. Hij was een fervent verdediger van de rechten van de Kerk en gaf publiekelijk steun aan protesten van de gelovigen. Hij is opgevolgd door een veel oudere bisschop die als veel gematigder wordt omschreven. Het ontslag van Kiet wordt volgens katholieke waarnemers door de overheid beschouwd als een overwinning. Omdat het regime het ontslag interpreteert als een concessie van de katholieke Kerk wordt dit ook beschouwd als een vrijbrief om het beleid van in beslagname voort te zetten. Bron: AsiaNews