Vietnam: "Kerk krijgt niets terug"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Vietnamese regering heeft bevestigd dat de katholieke Kerk "niets" zal terugkrijgen van de 2.250 eigendommen die door het communistisch regime in beslag zijn genomen.
viietnam-200-x-150

De Vietnamese regering heeft bevestigd dat de katholieke Kerk "niets" zal terugkrijgen van de 2.250 eigendommen die door het communistisch regime in beslag zijn genomen.

De Kerk was een "machtige landheer" wiens eigendommen nu bestemd worden "voor het algemeen welzijn" van de bevolking. Dat heeft ondervoorzitter Nguyen Thanh Xuan van de commissie voor religieuze zaken gezegd voor Radio Free Asia. In werkelijkheid, meldt AsiaNews, hebben partijbonzen kerken, weeshuizen, hospitalen, scholen en andere sociale instellingen ingepikt voor privé-gebruik of ter exploitatie ten behoeve van de partijkas.

De laatste tien jaar is Hanoi zich steeds harder op gaan stellen tegenover de Kerk ten aanzien van de eigendommen. Er zijn slechts enkele concessies gedaan tegenover talloze afwijzingen. Desondanks zet de Kerk haar strijd om haar eigendommen voort, voornamelijk door dialoog met de autoriteiten. Die gaat door ondanks de oekaze van afgelopen januari waarin premier Nguyen Tan Dung bevestigde dat er geen bezittingen zullen worden teruggegeven.

In een interview met Radio Free Asia heeft Nguyen Thanh Xuan gezegd dat zijn regering "niet de intentie heeft welk eigendom dan ook aan de katholieke Kerk of welke religieuze groep dan ook terug te geven".

Het land behoort toe aan het volk, aldus de ambtenaar, die de Kerk in rol duwde van de "grote landheer" die zich land had vergaard om zich te verrijken en een luxeleven te leiden te koste van het "bloed, zweet en tranen" van arme boeren.

"Dat is de geschiedenis op zijn kop", reageert pater Joseph Nguyen uit Hanoi. "De meeste in beslaggenomen eigendommen waren gebouwen die de Kerk gebruikte voor de eredienst, onderwijs en tal van charitatieve doeleinden zoals hospitaaltjes voor de allerarmsten." "De Kerk van Vietnam heeft haar grondbezit nooit gebruikt om zich te verrijken. De Kerk heeft er zelfs nooit een cent aan verdiend. De term "landheer" is daarom beledigend, een krasse immorele beschuldiging jegens de Kerk en de Vietnamese katholieken."

Katholieke leiders afschilderen als grootgrondbezitters herinnert aan de termen die in de jaren vijftig werden gebruikt om bezittingen te confisceren, bisschoppen, priesters, religieuzen en leken te terroriseren en hen uiteindelijk te vervreemden van het publiek."

"Veel gebouwen die ooit van de Kerk waren zijn door de staat overgenomen omdat zij nodig waren voor sociale doeleinden. Maar zelfs wanneer die doeleinden niet langer golden werden gebouwen zelden aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven", aldus de priester.

"Heel vaak zijn kerkelijke eigendommen gebruikt om regeringsmedewerkers te belonen of om inkomsten voor de partij te genereren."

Bron: KN