Vietnam: Katholieken massaal de straat op

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Meer dan tiendui- zend Vietnamese Katholieken heb- ben afgelopen zon- dag op verschillen- de plaatsen in het Bisdom Vinh gede- monstreerd voor eerbiediging van...
20120717_Vietnam1

Meer dan tienduizend Vietnamese Katholieken hebben afgelopen zondag op verschillende plaatsen in het Bisdom Vinh gedemonstreerd voor eerbiediging van de godsdienstvrijheid en tegen bedreigingen en geweld van de kant van de regering. Ook in minstens negen andere Bisdommen werden solidariteitsacties gehouden, meldt AsiaNews.

 

Om de demonstranten af te schrikken werden pantservoertuigen opgesteld bij het huis van de Bisschop van Vinh. Op straat patrouilleerden militairen en groepen door de overheid ingehuurde knokploegen bestaande uit criminelen.

Bisschop Paul Nguyên Thai Hop had in een brief van 10 juli alle Bisschoppen van Vietnam om solidariteit met de gelovigen in het district Con Coung die zware vervolging te verduren hebben. Op zondag 1 juli viel een overmacht van politie, leger en knokploegen de kapel van Con Coung binnen waarbij de aanwezige priesters en gelovigen werden aangevallen en gemolesteerd. Het altaar werd ontwijd en een Mariabeeld kapotgeslagen. De aanval vormde slechts een incident in een niet aflatende stroom van negatieve propaganda en laster jegens de Katholieken door de staatsmedia.

Zondag werd in tal van kerken in Vietnam gebeden voor de medegelovigen in het Bisdom Vinh. In verschillende Bisdommen werd gedemonstreerd en werden geelwitte vlaggen en spandoeken meegedragen met slogans als "Godsdienstvrijheid is een recht", "Wij zullen de Kerk beschermen" en "Wij protesteren tegen de vernielingen".

Volgens AsiaNews is het volstrekt nieuw dat de intimidatiepogingen om de gelovigen van hun demonstraties af te houden niets hebben uitgehaald.

Zaterdagochtend werden minstens drie gewapende pantservoertuigen bij het de Bisschoppelijke residentie opgesteld. De politie in de provincies Quang Binh, Ha Tinh en Nghe An werd in hoogste staat van paraatheid gebracht. Agenten en militairen patrouilleerden door de steden van het Bisdom, en omsingelden samen met knokploegen kerken en uitten bedreigingen tegenover kerkgangers.

Enkele dagen eerder had het blad van de politie van Hanoi gedreigd dat Le Quoc Quan zou worden gearresteerd, een bekende activist uit Vinh. Le Quoc Quan is een bekende advocaat die vaker de mensenrechten en de Kerk heeft moeten verdedigen. Op zaterdagochtend deed de politie een inval in zijn kantoor. Een poging om hem naar het politiebureau te brengen mislukte door ingrijpen van vrienden en buren van de advocaat.

Een andere Katholiek, de prominente journalist Nguyen Huu JB Vinh, die vorig jaar bijna werd doodgeslagen in Dong Chiem, was enige dagen eerder door onbekenden in zijn huis overvallen en met een mes in zijn rug en arm gestoken.

Het hele weekeinde werd de veerdienst tussen Lam Dong en Quan Long stilgelegd om de toestroom van gelovigen te blokkeren.

Ondanks al de maatregelen trokken duizenden gelovigen ‘s nachts langs de hoofdsnelweg naar de afgesproken plaatsen voor de protestbijeenkomsten.

Die verliepen overal vreedzaam, behalve in Bot, waar knokploegen en politie-eenheden op de demonstranten insloegen.

Veel jonge mensen zijn boos op de regering vanwege het militair machtsvertoon "uit angst voor de Katholieken". Anderen beschuldigen Hanoi ervan dezelfde methoden toe te passen om godsdienst te onderdrukken als China, de aartsvijand van Vietnam.

 

Bron en foto: AsiaNews