Vietnam: "Eigendomsrecht kern conflict met Kerk"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De ontzegging van eigendomsrechten vormt de kern van het conflict tussen de Vietnamese regering en de katholieke Kerk in het land. Dat heeft kardinaal Jean Baptiste Pham Minh Man van Ho Chi Minh gezegd.
0113-thaiha-s-200-x-139

De ontzegging van eigendomsrechten vormt de kern van het conflict tussen de Vietnamese regering en de katholieke Kerk in het land. Dat heeft kardinaal Jean Baptiste Pham Minh Man van Ho Chi Minh gezegd.

De afschaffing van privé-eigendom in 1975 heeft tot "enorm veel misbruik, onrecht en sociale onrust" geleid. Kardinaal Pham herinnerde aan een oproep van de Vietnamese bisschoppen uit 2008 waarin zij opriepen tot bijstelling overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die het recht op eigendom erkent "individueel als in verband met anderen".Vietnamese katholieken hebben de laatste twee jaar talloze keren geprotesteerd tegen de confiscatie van kerkelijke bezittingen. Dat "gaat in tegen de culturele tradities en morele waarden van dit land", aldus de kardinaal. De confrontaties zijn meermaals uitgelopen op geweld. De kardinaal stelt dat katholieken zich in de ogen van de autoriteiten als "rebellen" gedragen als zij protesteren tegen confiscatie. Onrecht Maar voor katholieken is juist de regering de bron van onrecht. Eerder deze maand bliezen genisten van het Vietnamese leger onder zware politiebescherming het betonnen kruis op van de berg Tho, die al meer dan een eeuw eigendom is van de parochie van Dong Chiem. Eerder werden de voormalige nuntiatuur en een stuk parochiegrond in Hanoi geannexeerd. In de Mekongdelta werd een zusterklooster onteigend en verwoest en werden gelovigen verboden nog langer samen te komen rond de ruïne van de vroegere parochiekerk van Tam Toa. Nieuw conflictKort na de publicatie van het interview werd bekend dat een grote politiemacht zo"n 400 katholieke gezinnen uit hun huizen in Xuan Hoa in de buurt van Danang heeft verdreven. In totaal meer dan 2.000 mensen moeten elders onderdak zien te vinden. Hun woningen moeten wijken voor een luxe vakantieoord voor toeristen. Honderden leden van de oproerpolitie vormden een cordon rond de slopers die de huizen met de grond gelijk moesten maken.

Einde parochie

De parochianen zijn dubbel kwaad omdat het ook het einde betekent van de parochie. Pastoor Emmanuel Nguyen: "Onze parochie bereidt zich voor op het 135-jarig jubileum van de eerste bekeringen tot de katholieke Kerk. In augustus zouden wij ook het 80-jarig jubileum van de parochie vieren."

Kerkbestuurder Thain Van Lien erkent dat het plan om de parochie te verplaatsen voor de aanleg van een ecopark al twee jaar geleden bekend werd gemaakt. "Maar dat klonk zo absurd en oneerlijk dat wij dat onmogelijk konden geloven. Nu hopen we op hulp. Wij zijn bereid te sterven voor ons land en voor onze kerk."

Minimale vergoedingen

Volgens de bouwplannen moeten de parochianen, die rond hun kerk wonen, wijken voor dure woningbouw. Sinds Vietnam de markteconomie heeft omhelsd zijn de grondprijzen de pan uitgerezen. De autoriteiten weten niet hoe snel ze mensen tegen een minimale schadeloosstelling van hun grond moeten verdrijven. Die vergoedingen zijn bij lange na niet toereikend om zich elders behoorlijk te kunnen vestigen.

De parochianen hebben een dringend appel gedaan op de hoogste Vietnamese autoriteiten en het parlement om de vernietiging van hun huizen omwille van toeristen te stoppen. Maar in eerdere vergelijkbare kwesties zijn de petities op dovemansoren gestuit. Men verwijst naar het communistische principe dat "alle land van het volk is en wordt bestuurd door de staat voor het welzijn van het volk".

Bron: AsiaNews