VIetnam: dreiging sloop katholieke scholen blijft

woensdag, 23 december 2015
Nieuws
Drie gebouwen van de Congregatie van Aanbidders van het Heilige Kruis in Thu Thiem zijn doelwit geworden van het plaatselijk bestuur.
VIETNAM_-_Thu_Thiem_2_600_x_450

Drie gebouwen van de Congregatie van Aanbidders van het Heilige Kruis in Thu Thiem zijn doelwit geworden van het plaatselijk bestuur. Conform de overeenkomst tussen de regering en de Katholieke Kerk moeten in de gebouwen scholen worden gehuisvest. De gemeente wil het beoogde gebruik van deze gebouwen echter veranderen. De leiding van de lokale kerk en hun gelovigen staan de geestelijken bij in hun strijd.

Volgens frater Vincent Pham Trung Thanh, de vroegere provinciale overste van de Redemptoristen, "ligt de kern van het probleem erin dat de overheden van de stad en vooral die van Zone 2 eerlijk en helder moeten zijn bij het nemen van beslissingen over nieuwe stedelijke gebieden." De nonnen zijn sinds de oprichting van hun orde in 1840 in Vietnam. Na de val van het voormalige Saigon, toen bij de eenwording van het land de communisten in het noorden de macht overnamen, hebben de zusters het gebruik van basisscholen aan het Ministerie van Onderwijs van Ho Chi Minh Stad overgedragen. Sinds 5 september 2011 zijn de scholen gesloten en heeft de lokale overheid een van de basisscholen herbestemd tot overheidskantoren en een politiebureau. In oktober van dit jaar zijn de communistische leiders van de zone begonnen met de overdracht van eigendom, hetgeen neerkomt op de onteigening van de gebouwen van de geestelijken.

Reactie van de Kerk
De reactie van de zusters, kerkleiders en de Katholieke gemeenschap gooide echter roet in hun eten. Zuster Maria Nguyen Thi Ngoan, de overste van de Congregatie: "De lokale overheden hebben de sloopwerkzaamheden aan de vroegere schoolgebouwen gestaakt." De zuster zegt dat zij rechtelijke stappen hebben ondernomen om hun eigendom te verdedigen en dat de situatie “tijdelijk stabiel” is, hoewel dit pas de “eerste stap” van een ingewikkelde en moeilijke zaak is. Priesters en Katholieke leiders vinden dat de overheden "elke verandering in gebruik met de congregatie zouden moeten bespreken" en indien noodzakelijk een "adequate schadevergoeding" zouden moeten betalen. Onlangs hebben Vietnamese kerkleiders, waaronder Mgr. Michael Hoàng Duc Oanh uit Kontum en de overste van de Redemptoristen, frater Pham Trung Thanh, hun steun aan de nonnen uitgesproken.

Het heikele punt van landbezit in Vietnam heeft niet alleen wettelijke en grondwettelijke gevolgen, maar beïnvloedt ook de economische ontwikkeling van het land. In slechts drie jaar tijd hadden er ongeveer 700.000 geschillen over landbezit plaats, waarvan de meesten over schadevergoeding gingen. Aan gegevens van de World Bank kan worden ontleend dat tussen 2001 en 2010 ongeveer een miljoen hectare landbouwgrond voor verschillende doeleinden geschikt is gemaakt; vooral voor het toerisme. Vorig jaar hebben Vietnamese overheden een Katholieke buurt in Con Dau, inclusief het kerkhof, onder dwang onteigend.

Bron: AsiaNews