Vietnam: Bisschop waarschuwt overheid

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Bisschop Michael Hoang Duc Oanh van het Vietna- mese Diocees Kontum heeft de Vietnamese over- heid gewaar- schuwd voor nog "meer frustratie" ...
20120306_vietnam01

 

Bisschop Michael Hoang Duc Oanh van het Vietnamese Diocees Kontum heeft de Vietnamese overheid gewaarschuwd voor nog "meer frustratie en onbegrip" als zij niets onderneemt om het toenemende geweld tegen Katholieken te stoppen.

Dat schrijft de Bisschop in zijn Vastenbrief die vorige week verschenen is. Enkele dagen daarvoor was Kapelaan Luy Gonzaga Nguyen Quang Hoa aangevallen, die daarbij verschillende verwondingen op heeft gelopen (zie foto met links Bisschop Hoang.

Het incident deed zich voor terwijl een Vaticaanse delegatie in Vietnam op werkbezoek was om een eventueel herstel van de diplomatieke banden te bespreken.

Mensenrechtenactivisten en tal van Katholieken hebben de aanval veroordeeld die volgens hen het vertrouwen in de overheid ondermijnt.

Overvallen

Op 23 februari was Kapelaan Luy Gonzaga Nguyen Quang Hoa van de Kon Hringparochie aangevallen nadat hij in een dorp een uitvaart had geleid. Op weg naar huis werd hij aangevallen door drie mannen die hem met ijzeren staven op zijn hoofd en rug sloegen. Toen hij bewusteloos raakte zijn de mannen op de vlucht geslagen. Het drietal zou banden met de lokale autoriteiten hebben.

"Godsdienstvrije zone"

De streek rond Kontum is door de overheid uitgeroepen tot "godsdienstvrije zone". Het is een verwijzing naar de ‘gedemilitariseerde zone’ die door de Conferentie van Genë¨ve in 1954 was ingesteld om een gewapend conflict tussen Noord- en Zuid-Vietnam te voorkomen. In 1975 werd Zuid-Vietnam door het communistische Noorden onder de voet gelopen.

Sinds het uitroepen van de ‘godsdienstvrije zone’ lopen er groepen gewapende mannen rond die al eerder geestelijken en gelovigen hebben aangevallen en gemolesteerd.

In zijn Vastenbrief klaagt de Bisschop openlijk de autoriteiten aan wegens die nieuwe geval van schending van de godsdienstvrijheid. Hij kondigt er ook in aan dat hij zelf tijdens de Goede Week de Mis zal gaan vieren in de parochie waar Kapelaan Luy is aangevallen.

Confrontatie niet uit de weg

Het is niet voor het eerst dat Bisschop Michael Hoang Duc Oanh openlijk in het geweer komt tegen de communistische autoriteiten. Vorig jaar vierde hij in de Vastentijd en met Pasen de Heilige Mis in het door Montagnards bewoonde dorp Son Lang. Daar was hij enkele maanden eerder verhinderd om er Kerst te vieren.

Bij die gelegenheid liepen de spanningen hoog op. De Bisschop had hemel en aarde bewogen om een vergunning te krijgen in Son Lang de Eucharistie te vieren. Toen hij die kreeg en bij de kerk arriveerde stonden er veel meer politiemensen en partijsympathisanten dan dat er parochianen waren. Toen die kenbaar maakten bij de Bisschop te willen biechten gebeurde dat onder aanhoudend gejoel en luide bespottingen door de veiligheidstroepen en ingehuurde amokmakers.

Verhoren

In Vietnam huren de autoriteiten vaak dergelijke groepen in om religieuze bijeenkomsten te verstoren en de bezoekers ervan aanhoudend lastig te vallen met kabaal, het schreeuwen van leuzen, boegeroep en fluitconcerten.

Aan het einde van de Paasmis in Son Lang werden de Bisschop en de lokale Priester urenlang door de politie verhoord. De autoriteiten beschuldigden de Bisschop ervan zich niet aan zijn vergunning te hebben gehouden. Zo zou hij zonder toestemming mensen hebben gedoopt. De Bisschop hield echter vol dat hij niet gedoopt had, maar dat hij mensen het Sacrament van de Biecht had verleend.

Bekeerlingen

Net als in 2011 zullen de spanningen dit jaar naar verwachting opnieuw oplopen. Be bisschop en verschillenden van zijn Priesters zijn omwille van de godsdienstvrijheid bereid de confrontatie met de betaalde amokmakers en de autoriteiten aan te gaan.

De lokale autoriteiten maken zich ongerust over de ontwikkelingen in de streek. In twee jaar tijd zijn meer dan 50.000 mensen gedoopt, onder wie vele bekeerlingen.

Bron: AsiaNews, foto: vietcatholicssydney.net

Vietnam: bisschop waarschuwt overheid

Bisschop Michael Hoang Duc Oanh van het Vietnamese diocees Kontum heeft de Vietnamese overheid gewaarschuwd voor nog "meer frustratie en onbegrip" als zij niets onderneemt om het toenemende geweld tegen katholieken te stoppen. Dat schrijft de bisschop in zijn vastenbrief die vorige week verschenen is. Enkele dagen daarvoor was kapelaan Luy Gonzaga Nguyen Quang Hoa aangevallen, die daarbij verschillende verwondingen op heeft gelopen.

Het incident deed zich voor terwijl een Vaticaanse delegatie in Vietnam op werkbezoek was om een eventueel herstel van de diplomatieke banden te bespreken.

Mensenrechtenactivisten en tal van katholieken hebben de aanval veroordeeld die volgens hen het vertrouwen in de overheid ondermijnt.

Op 23 februari was kapelaan Luy Gonzaga Nguyen Quang Hoa van de Kon Hringparochie aangevallen nadat hij in een dorp een uitvaart had geleid. Op weg naar huis werd hij aangevallen door drie mannen die hem met ijzeren staven op zijn hoofd en rug sloegen. Toen hij bewusteloos raakte zijn de mannen op de vlucht geslagen. Het drietal zou banden met de lokale autoriteiten hebben.

De streek rond Kontum is door de overheid uitgeroepen tot "godsdienstvrije zone". Sindsdien lopen er groepen gewapende mannen rond die al eerder geestelijken en gelovigen hebben aangevallen en gemolesteerd.

In zijn vastenbrief klaagt de bisschop openlijk de autoriteiten aan wegens die nieuwe geval van schending van de godsdienstvrijheid. Hij kondigt er ook in aan dat hij zelf tijdens de Goede Week de Mis zal gaan vieren in de parochie waar kapelaan Luy is aangevallen.

Het is niet voor het eerst dat bisschop Michael Hoang Duc Oanh openlijk in het geweer komt tegen de communistische autoriteiten. Vorig jaar vierde hij in de Vastentijd en met Pasen de Heilige Mis in het door Montagnards bewoonde dorp Son Lang. Daar was hij enkele maanden eerder verhinderd om er Kerst te vieren.

Bij die gelegenheid liepen de spanningen hoog op. De bisschop had hemel en aarde bewogen om een vergunning te krijgen in Son Lang de Eucharistie te vieren. Toen hij die kreeg en bij de kerk arriveerde stonden er veel meer politiemensen en partijsympathisanten dan dat er parochianen waren. Toen die kenbaar maakten bij de bisschop te willen biechten gebeurde dat onder aanhoudend gejoel en luide bespottingen door de veiligheidstroepen en ingehuurde amokmakers.

In Vietnam huren de autoriteiten vaak dergelijke groepen in om religieuze bijeenkomsten te verstoren en de bezoekers ervan aanhoudend lastig te vallen met kabaal, het schreeuwen van leuzen, boegeroep en fluitconcerten.

Aan het einde van de Paasmis in Son Lang werden de bisschop en de lokale priester urenlang doro de politie verhoord. De autoriteiten beschuldigden de bisschop ervan zich niet aan zijn vergunning te hebben gehouden. Zo zou hij zonder toestemming mensen hebben gedoopt. De bisschop hield echter vol dat hij niet gedoopt had, maar dat hij mensen het sacrament van de biecht had verleend.

Net als in 2011 zullen de spanningen dit jaar naar verwachting opnieuw oplopen. De bisschop en verschillenden van zijn priesters zijn omwille van de godsdienstvrijheid bereid de confrontatie met de betaalde amokmakers en de autoriteiten aan te gaan.

De lokale autoriteiten maken zich ongerust over de ontwikkelingen in de streek. In twee jaar tijd zijn meer dan 50.000 mensen gedoopt, onder wie vele bekeerlingen.