Vietnam: aartsbisschop treedt onverwacht terug

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De populaire aartsbisschop van de Vietnamese hoofdstad Hanoi, Joseph Ngo Quang Kiet, is onverwacht teruggetreden, meldt AsiaNews.
vietnam_-_apertura_giubuleo-200-x-133

De populaire aartsbisschop van de Vietnamese hoofdstad Hanoi, Joseph Ngo Quang Kiet, is onverwacht teruggetreden, meldt AsiaNews.

Hoewel de 57-jarige aartsbisschop wegens gezondheidsklachten zegt de paus om ontslag te hebben gevraagd, is er onder de katholieken veel twijfel. Zij vermoeden dat de aartsbisschop, die tot symbool is uitgegroeid van het verzet tegen het regime, door de autoriteiten zwaar onder druk is gezet. Hoewel mgr. Kiet onlangs de bijeenkomst van de Vietnamese bisschoppenconferentie wegens gezondheidsklachten afzegde, vertoont hij geen enkel teken van gezondheidsproblemen, melden waarnemers. De Kiet haalde zich de woede van de autoriteiten op de hals door de weigering het verzet tegen de inbeslagname van kerkelijke bezittingen te staken. Herhaaldelijk is door de Vietnamese overheden op zijn ontslag aangedrongen. Domper

Het onverwachte terugtreden zette een domper op de feestelijkheden afgelopen maandag rond de 117 martelaren van Vietnam. Daaraan namen meer dan 130.000 gelovigen deel. Behalve dertig Vietnamese bisschoppen was er een stevige Vaticaanse delegatie aanwezig bestaande uit de kardinalen Etchegaray, Vingt-Trois en Law.Tijdens de plechtigheden zei de terugtredende aartsbisschop: "De Vietnamese katholieken moeten dankbaar zijn voor de missionarissen die hun leven hebben geofferd om ons de gave van het geloof te brengen. Ik ben trots en dankbaar voor onze voorouders die hun leven hebben gegeven om die gave te behouden. Het Evangelie zegt dat wanneer een graankorrel in de aarde valt en niet sterft, hij alleen blijft, maar als hij sterft, hij veel vrucht zal dragen. Het evangelie heeft in Vietnam veel moeilijkheden ervaren. Dat zijn de krachten van het kwaad die het zaad van het evangelie willen doden. Maar vreemd genoeg, hoe meer moeilijkheden het zaad van het evangelie ontmoet, hoe meer het de tijd is om de rijke oogst binnen te halen."