Verzoening in Irak is mogelijk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een leidend figuur in de Irakese Kerk is van mening dat zijn gemeenschap nog altijd een verzoenende rol kan spelen in zijn land. En dat ondanks het feit dat voortdurende bedreigingen en aanvallen de christelijke bevolking hebben gedecimeerd. "De Kerk is g
20110503erbil01

Een leidend figuur in de Irakese Kerk is van mening dat zijn gemeenschap nog altijd een verzoenende rol kan spelen in zijn land. En dat ondanks het feit dat voortdurende bedreigingen en aanvallen de christelijke bevolking hebben gedecimeerd. "De Kerk is geboren door Gods besluit zich te verzoenen met de mens door het leven, de dood en de Verrijzenis van Jezus Christus," zei aartsbisschop Bashar Warda van het bisdom Erbil. "Dus kun je zeggen dat wij experts zijn op het gebied van verzoening en dat we in staat zijn te helpen.

" De mensen worden nog steeds getroffen door de instabiliteit, zei de aartsbisschop in een interview met Kerk in Nood. "Wij bieden ons gebed aan en onze bereidheid om te helpen in het proces om tot verzoening en samenwerking te komen." De dreiging van geweld leidde tot het afzeggen van sommige vieringen in de Goede Week en bij de bombardering van een bijna lege kerk met Pasen raakten vier mensen in Bagdad gewond. In Mosul, een van de gevaarlijkste gebieden in Irak, sloegen grote groepen Christenen geen acht op een avondklok en liepen een uur om de viering met Goede Vrijdag bij te wonen. Door de regering opgerichte wegversperringen, bedoeld om geweld tegen Chaldese katholieken uit Mosul te voorkomen, dwong aartsbisschop Amil Nona de liturgie op Witte Donderdag af te zeggen. Ook de paaswake was verschoven om veiligheidsredenen.

Stroom gelovigen

Het 320 kilometer van Bagdad gelegen Mosul is een doelwit geworden voor moslimextremisten die Irak willen ontdoen van Christenen door een campagne van geweld. Toch puilde de plaatselijke Sint Paulskerk op Goede Vrijdag uit van gelovigen. "De mensen in Mosul bemoedigden aartsbisschop Amil door hun bereidheid om de viering bij te wonen," aldus mgr. Warda. Hij bedacht dat de herinnering aan Gods eigen lijden "altijd moed geeft en bijzonder is in het leven van de gemeenschap."

Een ander teken van hoop voor Irakese Christenen speelde zich met Pasen af in de Syrisch katholieke kathedraal O.L.V. van de Verlossing. In oktober vorig jaar kwamen 58 mensen om, toen gewapende mannen de kathedraal bestormden en zelfmoordbommen lieten exploderen tijdens de zondagmis. Maar op paaszondag zat de kerk weer vol met gelovigen die de Opstanding van Christus vierden. De Syrisch katholieke priesters, die twee van hun collega’s verloren bij de aanslag, moesten zelfs drie paasmissen vieren in plaats van de geplande enkele mis. Alleen zo konden ze de stroom gelovigen opvangen. (Bron: CNA)