fbpx

Vervolgopleiding voor priesters in Addis Abeba (Ethiopië)

Project
In het Instituut St. Franciscus in Addis Abeba studeren seminaristen, vrouwelijke religieuzen en leken theologie. Zelfs in de pauze zie je in de tuin groepen jonge mensen zitten die samen hun boeken inkijken of een kwestie die op het college werd behandel
20120604ethiopie063

In het Instituut St. Franciscus in Addis Abeba studeren seminaristen, vrouwelijke religieuzen en leken theologie. Zelfs in de pauze zie je in de tuin groepen jonge mensen zitten die samen hun boeken inkijken of een kwestie die op het college werd behandeld, bespreken.Ook de bibliotheek wordt goed bezocht. Een van de studenten is bijzonder ijverig. Jote (30) heeft bij een ongeluk zwaar brandletsel opgelopen aan handen en voeten. Maandenlang kon de jonge protestant, die al een rechtenstudie voltooid had, zijn handen niet gebruiken. Missionarissen van de Naastenliefde , dus zusters van de orde van Moeder Teresa, hebben bijna drie jaar voor hem gezorgd. In die tijd heeft hij zich tot het katholieke geloof bekeerd en besloten theologie te gaan studeren. "Toen ik pijn leed, heb ik in het geloof licht en hoop gevonden", zegt hij nu. "Wat er ook gebeurt, ik kan alles verdragen. Mijn geloof is sterk geworden. En dit geloof dat ik heb verworven in de tijd dat ik pijn leed, voed ik hier met mijn studie."

 

Er worden aan het instituut ook vervolgopleidingen voor priesters aangeboden. In Ethiopië worden priesters hoog geacht. De gelovigen kussen hun handen ter begroeting en bewijzen hun grote toewijding en liefde. Tegelijkertijd verwachten zij ook veel van hun priesters: in alle noden van zowel ziel als lichaam verwachten de mensen steun van hen. De mensen willen geld, voedsel, medicijnen, een plaats op school voor hun kinderen of een studieplaats; zij hebben behoefte aan raad hoe zij hun gewassen op de velden beter tot wasdom kunnen laten komen of hoe hun gezinnen beter kunnen overleven, of zij willen aanwijzingen hoe zij hun dagelijks brood kunnen verdienen. In een land waar bittere armoede heerst, is de priester alles voor de mensen. Zij kijken hoopvol naar hem op. Juist omdat de zielenherders alles moeten zijn, is niet alleen hun opleiding maar ook hun vervolgopleiding van het allergrootste belang. Zij moeten hun eigen roeping verdiepen, hun spiritualiteit verder ontwikkelen en hun kennis uitbreiden. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de zielzorg voor de gezinnen en jongeren en de bestudering van de H. Schrift. Pater Kapucijn Daniel Assefa, de rector van het instituut, benadrukt hoe belangrijk het is om de zielzorg meer aandacht te geven. "Wij willen de priesters helpen de vreugde van het priesterschap opnieuw te ontdekken en daarbij de uitdagingen van de moderne wereld op te pakken", zo legt hij uit. "Kerk in Nood" steunt de vervolgopleiding van de priesters met 10.000 euro.