Vervolging christenen naar ongekend niveau

woensdag, 11 oktober 2017
Nieuws
De vervolging van christenen is groter dan ooit in de geschiedenis. Dat stelt Kerk in Nood in het donderdag gepubliceerde rapport 'Vervolgd en vergeten?'
Banner-website

De Katholieke hulporganisatie, die wereldwijd in 146 landen projecten steunt, spreekt van een toename in de vervolging van christenen in de periode 2015-2017, vooral veroorzaakt door een toenemend aantal aanvallen op gelovigen door Daesh (ISIS), Boko Haram en andere fundamentalistische groepen.

De organisatie identificeert groeiende problemen in diverse landen met een moslim-meerderheid en in autoritaire staten zoals Eritrea en Noord-Korea. Rapporteur John Pontifex van Kerk in Nood: "Zowel qua aantallen betrokkenen, de ernst van de gepleegde misdrijven als qua impact, is de vervolging van christenen vandaag de dag groter dan ooit in de geschiedenis. Niet alleen zijn christenen meer vervolgd dan elke andere geloofsgroep, maar steeds meer mensen ervaren de ergste vormen van vervolging."

Hoewel uit het rapport blijkt dat veel geloofsgemeenschappen lijden onder extremisten en autoritaire regimes, komt het tot de conclusie dat christenen de meeste vijandigheid en geweld hebben ervaren. De schrijvers onderbouwen deze claim met een reeks voorbeelden waaruit de omvang van de problemen van christenen in 13 kernlanden diepgaand worden beoordeeld. Daarbij biedt het een een overzicht van de staat van godsdienstvrijheid voor de diverse denominaties van het betreffende land.

Het rapport stelt dat de 127 miljoen sterke christelijke bevolking van China onder toenemende vervolging heeft geleden als gevolg van nieuwe pogingen om het christendom in overeenstemming te brengen met communistische idealen. Meer dan 2.000 kerken en kruisen zijn in de kustprovincie Zhejiang neergehaald – en geestelijken worden er nog steeds routinematig vastgehouden door de autoriteiten.

Tijdens de genocidecampagne door Daesh (ISIS) en andere islamitische militante groeperingen in het Midden-Oosten, zijn christenen onevenredig hard getroffen. In Irak is ruim de helft van de christelijke bevolking vluchteling in eigen land. Het aantal christenen in de Syrische stad Aleppo, tot 2011 de thuisbasis van de grootste christelijke gemeenschap in het land, daalde van 150.000 tot nauwelijks 35.000 in het voorjaar van 2017 – een daling van meer dan 75 procent. Hoewel nationale overheden en internationale organisaties erkennen dat een volkerenmoord heeft plaatsgevonden, voelen kerkleiders in het Midden-Oosten zich vergeten door de internationale gemeenschap. Deze ziet volgens hen de noden van de christenen over het hoofd.

Extremisme is ook een groeiend probleem in Afrika – vooral in Nigeria – waar Boko Haram meer dan 1,8 miljoen mensen heeft ontheemd. In één bisdom alleen – Kafanchan – zijn binnen vijf jaar 988 mensen gedood, 71 dorpen met een christelijke meerderheid, 2.712 woningen en 20 kerken vernietigd.