Vervolging Christenen is profetie

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De vervolging van Christenen duidt erop dat de overwinning van Christus over het kwaad, over wereldse krachten voor wie godsdienst een privé zaak is en die de uitoefening van godsdienst verbieden, dichtbij is. Tijdens een eucharistieviering...

De vervolging van Christenen duidt erop dat de overwinning van Christus over het kwaad, over wereldse krachten voor wie godsdienst een privé zaak is en die de uitoefening van godsdienst verbieden, dichtbij is. Tijdens een eucharistieviering in het gasthuis van het Vaticaan sprak paus Franciscus over de finale strijd tussen God en het kwaad, die in de liturgie van deze dagen aan het eind van het jaar centraal staat. Radio Vaticaan bericht dat de paus sprak over een groot gevaar, een universele bekoring. De verleiding om mee te gaan in de gedachtegang dat zij die God willen verslaan, beter zijn dan degenen die in Hem geloven. Maar hij die gelooft heeft een helder referentiepunt dat hij voor ogen moet houden. Het is het verhaal van Jezus en de verzoekingen die hij onderging in de woestijn en de vele beproevingen in zijn openbare leven die gehard waren door beledigingen en laster. De extreemste belediging was het kruis waar de prins van de wereld het echter verliest van de Verrijzenis door de prins van de vrede.

Deze passages laten zien dat in het leven van Christus in de uiteindelijke ontreddering van de wereld, zoals beschreven in het Evangelie, het martelaarschap groter zal zijn dan het drama van natuurlijke rampen. "Als Jezus in een andere passage spreekt over deze calamiteit, zegt Hij dat het een verwereldlijking van de tempel zal zijn, een ontheiliging van het geloof van de mensen. Het zal gruwelijk zijn, de verlatenheid van een gruwelijkheid. Het lijkt op de triomf van de prins van de wereld, het verlies van God. Op dat finale moment zal Hij in de wereld komen, Hij zal de meester over de wereld worden, aldus paus Franciscus.

De kern van de laatste bekoring is de ontheiliging van het geloof. Het is wat de profeet Daniël ondergaat in het verhaal van de eerste lezing: hij wordt voor de leeuwen geworpen omdat hij God vereerde in plaats van de koning. Daarom heeft de verlatenheid van een gruwel een bepaalde naam: het verbod van het belijden van je geloof. We mogen niet spreken over geloof. Althans niet in het openbaar. Religieuze tekens worden verwijderd. We moeten de bevelen van de wereldse machten gehoorzamen. We kunnen veel doen, mooie dingen, maar niet God aanbidden. Dat is verboden. Dat staat op het einde centraal. En als we tot deze vervulling komen, als deze heidense tijd is aangebroken, zal Hij er zijn: "En zij zullen op een wolk de Mensenzoon zien met macht en glorie". Christenen die vervolgd worden en geen godsdienst mogen uitoefenen, zijn, aldus de paus, een profetie van wat ons allen zal overkomen.
Als die tijd komt is dat het moment om je op te richten, omdat de overwinning van Jezus Christus nabij is. "We moeten niet bang zijn. Hij vraagt ons alleen gelovig en geduldig te zijn," zei Franciscus. Gelovig als Daniël, die gelovig was en God aanbad tot het einde. "Deze week zouden we er goed aan doen te denken aan deze tijd van geloofsafval, dit verbod op godsdienstuitoefening en onszelf afvragen ‘aanbid ik de Heer?’, ‘aanbid ik Jezus Christus als de Heer?’ of alleen een beetje, half en half. Speel ik het spel van de prins van de wereld? Aanbidding tot het einde met vertrouwen en geloof, dat is de genade die we vragen."

Bron: AsiaNews

Foto: Rudybrinkman.nl