Vervoerskosten voor de priesters

Project
ACN-20141208RUSSLA16915

Project in Rusland
Het bisdom St. Josef met zijn zetel in Irkoetsk (Oost-Siberië), is met zijn 10 miljoen km² qua oppervlakte het grootste bisdom ter wereld. Het is bijna 28x zo groot als Duitsland! In dit onvoorstelbare grote gebied worden de 50.000 katholieke gelovigen, die wijd verspreid leven, door ongeveer 50 priesters bediend. Soms is er in een plaats maar een hele kleine geloofsgemeenschap, soms nog maar één enkel katholiek gezin. De dichtstbijzijnde katholieken leven vele honderden, of zelfs duizenden kilometers van elkaar verwijderd. Het spreekt vanzelf dat niet in alle van deze microgemeenschappen, kerken kunnen worden gebouwd, en zelfs als dat mogelijk was, zouden er te weinig priesters zijn om hen te bedienen.

Vicieuze cirkel
Om de katholieken te bereiken moeten de priesters dus lange afstanden afleggen. Dit is voor het overleven van de Katholieke Kerk van fundamentele betekenis, want daar waar geen priester komt, kunnen de gelovigen geen sacramenten ontvangen, en bestaat het gevaar dat de innerlijke band met de Kerk verdwijnt en het geloof verwatert. Dat is het begin van een vicieuze cirkel, want daar waar het geloof verdwijnt, zijn ook geen geestelijke roepingen meer, maar als er geen priesters zijn kunnen nog minder mensen zielzorg ontvangen, zodat nog meer mensen van de Kerk verwijderd worden en de voedingsbodem voor inheemse roepingen nog meer verschrompelt. Tot op heden komen de meeste priesters uit het buitenland.

Pastorale reizen
Lange afstanden betekenen hoge kosten voor brandstof. Elke tocht die een priester niet kan maken omdat hij zich de kosten van de benzine niet kan veroorloven, betekent echter dat er weer gelovigen tevergeefs wachten om de H. Mis te kunnen vieren, de communie te ontvangen, hun kinderen te laten dopen of christelijk te worden getrouwd – mensen, die sowieso al ver verwijderd van hun geloofsbroeders- en zusters moeten leven. De priesters zijn aangewezen op hulp uit het buitenland om hun wijd verspreide kudde te kunnen bezoeken en bemoedigen. Kerk in Nood ondersteunt de pastorale reizen van de priesters in het bisdom St. Josef regelmatig. Ook dit jaar helpen wij met 25.000 euro.

Projectcode: 427-08-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood