Vervoer opleidingscentrum “Het Vleesgeworden Woord” in São Paulo

Project
In São Paulo in Brazilië, een stad met zo’n 12 miljoen inwoners, is het verschil tussen arm en rijk overduidelijk zichtbaar. Temidden van toenemend geweld is de biddende aanwezigheid van priesters en religieuzen een zegen voor de inwoners.
20171103-Brazilie-01

Lokale priesters bieden er allerlei diensten aan; voor kinderen, jonge mensen en volwassenen. Ze zijn met hart en ziel betrokken bij hun apostolaat en nemen de zorg op zich voor gezinnen. Ze begeleiden hen op godsdienstig gebied en zijn beschikbaar voor iedereen die een beroep op hen doet. Hun werk draagt veel vrucht. Velen die de Kerk de rug hebben toegekeerd, niet langer de H. Mis bijwonen of de sacramenten ontvangen, zijn weer naar de Kerk teruggekomen.

Transportmiddel voor seminaristen

Op het moment worden in het priesterinstituut “Het Vleesgeworden Woord” 13 jonge mannen voorbereid op het priesterschap. Zij hebben echter al lang geen transportmiddel tot hun beschikking. En dat terwijl de seminaristen taken hebben in verschillende wijken van de stad en lezingen moeten bijwonen in het seminarie van het bisdom. Gebruikmaken van het openbaar vervoer is tijdrovend en meestal niet efficiënt.

Minibus

Dankzij de gulheid van onze weldoeners konden wij € 22.400 bijdragen aan de aanschaf van een minibus, zodat zij zich beter aan hun apostolaatswerk en opleiding kunnen wijden. Ook andere seminaries in de regio kennen problemen met transport. Wilt u hen graag helpen, dan kan dat natuurlijk altijd door bij uw gift code 212-04-29 te vermelden.

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.