Vervoer naar 13 missieposten Tanzaniaanse parochie

Project
De parochie Namswea ligt in het uiterste zuiden van Tanzania in het bisdom Mbinga. Het is een grote parochie met meer dan 11.300 gelovigen en 13 buitenposten, die allemaal op zo’n 50 kilometer liggen van het parochiecentrum.
20171103-Tanzania-03

Verafgelegen gemeenschappen

Jarenlang was het voor de parochiepriesters praktisch onmogelijk de verafgelegen gemeenschappen te bezoeken, omdat ze niet over een degelijk transportmiddel beschikte. De mensen in deze afgelegen gebieden konden voor hun geestelijke begeleiding alleen een beroep doen op leken-catechisten. Ze waren zelden in de gelegenheid om de Heilige Mis bij te wonen of de Sacramenten te ontvangen.

Aanschaf voertuig

Ook op medisch gebied was het gebrek aan een geschikt voertuig een drama. Veel levens hadden gespaard kunnen worden als patiënten naar een ziekenhuis of kliniek vervoerd konden worden. Dank uw generositeit konden wij met € 19.000 bijdragen in de aanschaf van een robuust voertuig. Pater Odin Kapinga, de parochiepriester, is sprakeloos van vreugde en dankbaarheid. “Ik weet niet wat ik zeggen moet, behalve dat ik voor jullie zal bidden.”

De mensen in die verafgelegen dorpen hoeven niet langer te wachten op een priester die hen de Sacramenten toedient, zieken en behoeftigen bezoekt en hen bemoedigt en goede raad geeft. Onze hartelijke dank aan al onze weldoeners!

Andere gebieden Tanzania

In Tanzania zijn nog veel andere priesters niet in de gelegenheid om de buitengebieden van hun parochies te bezoeken. Wilt u helpen in de aanschaf van transport? Maak dan uw gift over onder vermelding van code: 154-01-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood