Verpleging en medische behandeling 20 bejaarde vrouwelijke religieuzen (Slowakije)

Project
De Orde van de Zusters missionarissen van Steyl ("Dienaressen van de Heilige Geest") werd in 1889 gesticht en breidde zich razend snel uit. Tegenwoordig is de orde in 47 landen vertegenwoordigd. Aanvankelijk waren de missiezusters vooral werkzaam in het o
20120503slowakije016


De Orde van de Zusters missionarissen van Steyl ("Dienaressen van de Heilige Geest") werd in 1889 gesticht en breidde zich razend snel uit. Tegenwoordig is de orde in 47 landen vertegenwoordigd. Aanvankelijk waren de missiezusters vooral werkzaam in het onderwijs en de gezondheidszorg. Later kwamen daar de pastorale en sociaal-caritatieve taken bij. Gezien het feit dat ook in Europa en in het gehele westelijk halfrond het geloof steeds verder slinkt, werd het begrip "missie"verder uitgebreid: "Missie" vond niet meer alleen in de "klassieke" missielanden plaatst, maar ook "voor de huisdeur".

Zorgwekkende tendensen
Ook in Slowakije is de Orde vertegenwoordigd. Sommige zusters zijn werkzaam in de missie in het buitenland, andere zijn nodig voor het werk van de Kerk van hun vaderland. Want hoewel van de 5,4 miljoen Slowaken er ongeveer 60% katholiek is, waarvan de helft ‘s zondags naar de kerk gaat, zijn er ook veel zorgwekkende tendensen. De christelijke waarden worden in de samenleving steeds meer ondermijnd, en met name de massamedia, waarvan er sommige nog steeds in communistische handen bevinden, staan een relativistisch en liberalistisch wereldbeeld voor en verbreiden dat ook. Ook de houding "God ja, maar de Kerk – nee" verbreidt zich steeds meer, vooral omdat sommige media, zoals dat ook in het Westen het geval is, kleine of slechts vermeende fouten van de Kerk opblazen en over de positieve kanten niets in hun berichtgeving opnemen.

Zelf op hulp aangewezen
In het provinciehuis van de Zusters Missionarissen van Steyl in Ivanka bij Nitra, leven momenteel 20 bejaarde zusters. 15 van hen zijn ziek. Zij zijn hun kloosterleven begonnen in de tijd van de communistische regering van het destijds nog bestaande Tsjecho-Slowakije, en zijn, ondanks de vijandigheden jegens de Kerk in die tijd, trouw gebleven aan hun roeping om God en de naaste te dienen. Nu zijn zij zelf op hulp aangewezen. Hun gezondheidstoestand verslechtert steeds meer en zij hebben steeds meer verpleging nodig. Enkele jongere zusters bekommeren zich om hun oudere medezusters, maar zij kunnen dat niet alleen, en daarom werken ook zeven lekenverpleegsters mee in de verpleging. Maar die moeten worden betaald. Daarbij komen nog eens de steeds hogere kosten voor medicijnen en medische behandelingen.

Steun voor medische verzorging
De oudere zusters ontvangen elk een maandelijks pensioen van 330 euro, maar daarmee zijn de kosten voor de verpleging en de medische verzorging van de zusters niet gedekt. De maandelijkse kosten bedragen ongeveer 550 euro per zuster. Daarom heeft de Provinciale Overste, Zuster Lucia, Kerk in Nood om steun verzocht. Dit jaar helpen wij met 3000 euro.

Projectcode: 443-05-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.