"Verlangen uitbannen terrorisme groeit"

dinsdag, 27 oktober 2015
Nieuws
Paul Bhatti: “Pakistan verandert op het gebied van de strijd tegen extremisme en het gevecht voor gelijke rechten.”
20141112-Pakistaanse-Christenen-Kasur-protesteren

Volgens Paul Bhatti verandert Pakistan op het gebied van de strijd tegen extremisme en het gevecht voor gelijke rechten. De voormalig minister van Nationale Harmonie, en huidig leider van de All Pakistian Minorities Alliance (APMA) vindt het positief dat het Hooggerechtshof vorige week de veroordeling van de moordenaar van gouverneur Taseer heeft bevestigd. Gouverneur van Punjab, Salman Taseer, werd door zijn eigen lijfwacht vermoord nadat hij zich uitsprak tegen de ‘blasfemiewet.’ Volgens de vaak misbruikte wet kunnen mensen ter dood veroordeeld worden voor belediging van de profeet Mohammed of de Islam.

De advocaat van de moordenaar was in beroep gegaan bij de hoogste gerechtelijke autoriteit in het land. Hij rechtvaardigde de daad van zijn cliënt als “legitiem” omdat Pakistan niet een seculier, maar een Islamitisch land is. Bhatti: “De uitspraak laat duidelijk zien dat het Hooggerechtshof rechtvaardig en transparant wil handelen en de rechten van alle burgers wil beschermen. In het verleden waren advocaten die banden hadden met de extremistische bewegingen in staat om de beslissingen te beïnvloeden, zelfs autoriteiten werden bedreigd zodat ze zouden zwijgen.”

Terrorisme serieus genomen
Volgens Bhatti zijn er niet alleen op overheidsniveau veranderingen te bespeuren, maar ook onder de militaire leiding. “Het verlangen om terrorisme uit te bannen, is duidelijk zichtbaar. Natuurlijk zijn wij katholieken tegen de doodstraf, maar terrorisme moet uitgeroeid worden, ook al dat tijd zal kosten”, verduidelijkt Bhatti tegenover AsiaNews. Hij stelt dat madrassa’s moeten worden gemonitord en dat de religieuze minderheden in Pakistan beter gerepresenteerd worden in de politiek (waarvoor veranderingen in de kieswet nodig zijn). Ook moet de positie van de christelijke gemeenschap op sociaaleconomisch en juridisch gebied worden verbeterd.

Zo vindt de voormalige minister dat het Hooggerechtshof de zaak van Asia Bibi moet herzien. Er is volgens hem reële hoop dat ze in de nabije toekomst wordt vrijgelaten. “We moeten een situatie voor haar creëren die veiligheid garandeert, om het gevaar voor represailles door fundamentalistische bewegingen te vermijden. De strijd tegen terrorisme is een moeilijke strijd die tijd zal vergen want we hebben niet met een groep te maken, maar met een hele generatie die opgroeide met haat, met een ideologie van dood, van moord…”

Gematigd optimisme
Toch heeft Bhatti vertrouwen: “Dit gematigde optimisme wordt bevestigd door ontmoetingen met vele imams en islamitische wetenschappers die een dialoog met christenen en met het Vaticaan zelf willen, en met anderen die kunnen bijdragen aan de bescherming van minderheden en Christenen. Allereerst is het noodzakelijk dat er geen discriminatie in de Grondwet meer voorkomt, en dat niet-Moslims het recht hebben om president of premier te worden. Niet voor de macht, maar omdat het een kwestie van gelijkheid en rechtvaardigheid is.”

Onderwijs is een essentieel instrument voor groei en sociale bloei. “Scholing is niet alleen belangrijk om analfabetisme te bestrijden, maar ook om een opvoeding te versterken die haat tegengaat. Christenen moeten hun opleidingsniveau verhogen. Daarom zijn we de “Shahbaz Bhatti Missie” begonnen die via beurzen mogelijkheden biedt om een vak te leren. Werk is de enige manier om uit armoede en marginalisatie te komen.” Islamitische scholen zouden in de strijd tegen extremisme “moeten worden geregistreerd en hun curriculum zou moeten worden goedgekeurd.”

Bron: AsiaNews