"Verkiezingen Myanmar pelgrimstocht van hoop"

zaterdag, 07 november 2015
Nieuws
Voor het eerst in lange tijd kent Myanmar, het vroegere Birma, weer vrije verkiezingen. In zijn boodschap voor het land roept de kardinaal mgr. Charles Maung Bo, Aartsbisschop van Yangoon, zijn landgenoten op de verkiezingen aan te grijpen om een betere t
Cardinal-Charles-Maung-Bo

Kardinaal Bo: "Het land heeft hier tientallen jaren op gewacht. Na herhaaldelijk mislukte pogingen, wachten ons nu onze eerste vrije verkiezingen. 93 partijen met 5800 partijkandidaten en 3000 onafhankelijken doen mee. De zoektocht naar democratie wordt breed gedragen in het huidige Myanmar.

Ik juich de wijsheid van onze Leiders en hun verwelkoming van de democratie toe. Ik spreek mijn waardering uit voor de veiligheidsdiensten bij hun inzet om van deze verkiezingen een succes te maken. Extremisten en haatzaaiers manifesteren zich in een poging de goede naam van ons land te bezoedelen. Het is een zware taak het geweld tijdens de verkiezingen te bezweren en ik ben verheugd dat onze veiligheidsdiensten zich opgewassen tonen tegen de uitdaging. Mijn gebed gaat uit naar de Kiescommissie. Haar werk is tot nu toe prijzenswaardig geweest. Maar in de slotfase is extra oplettendheid geboden.

Laat deze verkiezing transparant zijn en open staan voor de armen en minder bedeelden. Het doen en laten van de Kiescommissie zal nauwlettend worden gevolgd door de internationale gemeenschap. Achterdocht, gewekt jegens stemmen uitgebracht via de post of ambassades, vormt een punt van zorg waarbij de Kiescommissie naar mijn overtuiging professionele onkreukbaarheid in acht moet nemen. De mensen wensen verkiezingen met een vreedzaam verloop.

Stemmen is een heilig recht. Door verkiezingen bepalen de mensen hun toekomst. De gang naar de stembus is een pelgrimstocht van hoop. Laten wij allen aan deze pelgrimstocht meedoen. Ik nodig u allen met aandrang uit uw stemrecht uit te oefenen. Onze toekomst ligt in de stembus. Democratie, door de mensen, van de mensen en voor de mensen ligt aan de basis van de geschiedenis van grote landen. Myanmar heeft lange tijd op dit moment gewacht.

Vandaag staan we oog in oog met ons lot. Samen komen we overeind of komen we ten val. Stembussen zullen onze toekomst bepalen. God heeft ons land gezegend met schatten boven en onder de grond. Maar belangrijker dan materiële rijkdom is voor ons de rijkdom van onze samenleving, een veelkleurig land met 135 etnische groepen en toonaangevende religies. We hebben nu meer dan ooit vrede nodig!

Eerlijke verkiezingen bieden vrede en welvaart aan ons land; aan ons allen. Dit land met een eeuwenoude geschiedenis kan zijn historische glans herwinnen. En om deze grote droom te verwezenlijken, roep ik u, mijn landgenoten, op te gaan stemmen, zonder vrees en zonder bijgedachten. God zegene dit grote land."