Verdwijnen van Christenen uit Midden-Oosten gevaarlijk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De aanwezigheid van christenen in het Midden-Oosten loopt groot gevaar door politieke conflicten en toenemende emigratie. Dat hebben diverse kerkleiders op 12 en 13 oktober in hun presentatie op de bisschoppensynode naar voren gebracht. Na de plenaire ses

De aanwezigheid van christenen in het Midden-Oosten loopt groot gevaar door politieke conflicten en toenemende emigratie. Dat hebben diverse kerkleiders op 12 en 13 oktober in hun presentatie op de bisschoppensynode naar voren gebracht. Na de plenaire sessie dinsdag kwamen de synodevaders woensdagmorgen in kleine groepjes bijeen voor een uitgebreidere bespreking van de thema’s die in de dagen daarvoor aan de orde kwamen. De groepjes waren samengesteld op basis van verschillende talen. Zo is Arabisch voor de eerste keer een van de talen in de werkgroepjes.

Patriarch Gregory III Laham van Antiochië, leider van de Melkitische katholieke Kerk zei dat het Israëlisch-Palestijnse conflict hoofdoorzaak is van de politieke instabiliteit in de regio. Islamitische fundamerntalisten als Hamas en Hezbollah zijn volgens hem gegroeid door het conflict, evenals "langzame ontwikkeling, toenemende haat en het verliezen van hoop onder jongeren die 60 procent van de bevolking uitmaken in de Arabische landen". De Patriarch waarschuwde dat emigratie en conflicten de christelijke aanwezigheid doet afnemen en er daardoor het risico bestaat van het ontstaan van een islamitische enclave in het Midden-Oosten waar de Christelijke samenlevingen in Europa mee te maken krijgen. Als er inderdaad geen christenen meer zijn in het Oosten, zou dat betekenen dat elke aanleiding aangegrepen zou worden voor een nieuwe confrontatie van culturen en zelfs van religies, met andere woorden een confrontatie van het islamitische Arabische Oosten met het Christelijke Westen.

Nalatigheid

De Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Fouad Twal riep de Katholieken in andere landen op hun liefde te tonen voor hun Christelijke broeders in het Heilig Land door gebeden, pelgrimages en concrete gebaren van economische en politieke steun. "Zwijgen uit angst over de dramatische situatie die u allen kent, is een zonde van nalatigheid," aldus de Patriarch. De Syrisch Katholieke Aartsbisschop Basile Casmoussa van het Noord-Irakese Mosul, wiens bisdom veel anti-christelijk geweld heeft gekend en die zelf ook in 2005 ontvoerd werd, zei dat het afnemen van het aantal christenen verschillende met elkaar samenhangende redenen had. Hij noemde het afnemen van vertrouwen, intimidatie van Islamitische fundamentalisten, een geboortedaling bij Christenen en toename bij moslims een gevoel dat Christenen een vreemde Westerse aanwezigheid belichamen. (Bron: Cath. Culture)