Verbouwing van de parochiekerk in de plaats 25 de Agosto( Uruguay)

Project
Uruguay is het op één na kleinste land van Latijns Amerika en heeft van alle Zuid-Amerikaanse landen de langste geschiedenis wat de secularisatie van het land betreft. Dit proces begon al...
20110526Uruguay

Uruguay is het op één na kleinste land van Latijns Amerika en heeft van alle Zuid-Amerikaanse landen de langste geschiedenis wat de secularisatie van het land betreft. Dit proces begon al in het midden van de 19e eeuw. De Jezuïeten werden in 1859 het land uitgezet, de kerkhoven werden twaalf jaar later staatseigendom. Er kwamen steeds vaker provocaties van de zijde van de antiklerikale liberalen. Zo werden er juist op Goede Vrijdag gratis grillfeesten georganiseerd, waarvoor de bevolking werd uitgenodigd. In 1917 werd tenslotte de strikte scheiding tussen kerk en staat in de Grondwet vastgelegd. In Uruguay zijn er officieel geen christelijke feestdagen. In plaats van "Kerstmis" staat daar "Dag van het gezin" op de kalender en i.p.v. Goede Vrijdag en de Paasdagen staat er "de Week van het Toerisme". Ook in de wetgeving staan veel punten die in strijd zijn met de leer van de Katholieke Kerk. De Kerk heeft in Uruguay een veel geringere invloed dan in andere landen van Zuid-Amerika. Slechts de helft van de inwoners geeft op katholiek te zijn en de religiositeit is helemaal naar de privésfeer verbannen.

Sinds acht jaar is Pater Luis Maria Caudt uit Slowakije missionaris in het bisdom Florida in het zuiden van Uruguay. Hij en zijn twee medebroeders en vier ordezusters uit Duitsland verzorgen daar vier parochies, waartoe acht dorpen behoren. Wat hun vooral na aan het hart ligt zijn de catechese voor de kinderen en jongeren en de voorbereiding op de eerste H. Communie en het Vormsel. Vaak vinden de gezinnen, waarvan de kinderen naar de catechese komen, weer hun oude geloof terug. Zij bezoeken echter ook oude mensen en brengen hun de H. Communie.

Elk dorp heeft een eigen kleine kapel, maar de meeste verkeren in slechte toestand. Vooral de parochiekerk van het dorp 25 de Agosto, met ruim 2000 inwoners, moet dringend verbouwd worden. Hij is veel te klein voor de vele gelovigen en er zitten geen ramen in. Vooral in de zomer als het heet is en vochtig en veel mensen in de kerk bij elkaar komen, is de luchttoevoer onvoldoende. De kerk heeft ook een nieuw dak nodig. Want het is niet alleen een ruimte waar de katholieken bijeenkomen, maar ook het oudste gebouw van het dorp.

Omdat de meeste mensen arm zijn, kunnen zij behalve met gebed en arbeid niets bijdragen aan de verbouwing. Daarom vraagt Pater Luis Maria Caudt ons om hulp. Wij hebben hem 40.000 euro beloofd, zodat het Godshuis zo kan worden verbouwd dat het een waardige gebedsruimte wordt.

Projectcode: 238-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.