Verbod gebruik Maleise woord voor God bekrachtigd

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De aartsbisschop van Kuala Lumpur, mgr. Julian Leow, maakt zich zorgen over de vrijheid van godsdienst in Maleisië. Een verbod voor de katholieke krant The Herald om het Maleise woord voor God "Allah" te gebruiken, leidt volgens hem mogelijk tot meer bepe
20150130_Katholieke_Herald_gebruik_Allah_afgewezen

De aartsbisschop van Kuala Lumpur, mgr. Julian Leow, maakt zich zorgen over de vrijheid van godsdienst in Maleisië. Een verbod voor de katholieke krant The Herald om het Maleise woord voor God "Allah" te gebruiken, leidt volgens hem mogelijk tot meer beperkingen voor Christenen om hun geloof te belijden. De federale rechtbank van Kuala Lumpur verwierp afgelopen week het hoger beroep van de Katholiek Kerk op het gebruik.

De aartsbisschop stelt vast dat de beslissing van de overheid een "doos van Pandora" opent. De geestelijke is bang voor toenemende beperkingen op de rechten van minderheden en voor een groeiende tussenkomst van de overheid op het terrein van godsdienst. Pater Lawrence, directeur van het katholieke blad The Herald hoopt dat deze rechten niet ongedaan gemaakt worden. De vrees wordt gedeeld door de nieuwe aartsbisschop, die zijn teleurstelling over de beslissing van het Hof niet verbergt, "ofschoon de beslissing niet geheel onverwacht is."

De Katholieke Kerk heeft verzet aangetekend tegen de beslissing. Het verzoek opnieuw in hoger beroep te gaan werd echter verworpen. De vijf onderzoeksrechters stemden unaniem tegen, "omdat er in lagere rechtbanken procedurele fouten waren gemaakt." Volgens advocaat Datuk Cyrus Das is de zaak "Allah" "ondanks alles – nog niet afgelopen. Hij legt uit dat er in deze zaak elementaire aspecten voorkomen ten aanzien van godsdienstvrijheid die in de toekomst herzien kunnen worden in de context van gelijke rechtszaken. Pater Andrew, uitgever van de Herald, is pessimistischer. Hij is van mening dat de rechtelijke strijd voor zijn weekblad afgesloten is. De priester spreekt evenwel de hoop uit dat "we nog in harmonie en vrede kunnen blijven samenleven. We moeten ervoor bidden dat de rechten van minderheden niet helemaal verdwijnen."

Intussen gaf vandaag het Hooggerechtshof in Kuala Lumpur opdracht tot in beslagname van acht CD’s van een Christen omdat daarop de naam "Allah" voorkomt. De zaak lijkt op die van de Herald en dreigt helaas op dezelfde manier te eindigen, ofschoon er kennelijk toch een mogelijkheid is tot hoger beroep.