Venezuela op een tweesprong

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Noveengebed voor vrede in Venezuela (28 september tot 6 oktober)In Venezuela vinden op zondag 7 oktober a.s. presidents-verkiezingen plaats. Twee grote coalities strijden om de meerderheid. De "Grote Patriottische Partij (GPP)" zet zich in voor herverkiez
20120927venezuela01

In Venezuela vinden op zondag 7 oktober a.s. Presidentsverkiezingen plaats. Twee grote coalities strijden om de meerderheid: aan de ene kant de "Grote Patriottische Partij (GPP)" die zich inzet voor herverkiezing van Hugo Chë¡vez en aan de andere kant de "Ronde Tafel voor Democratische Eenheid (MUD)" onder leiding van Henrique Capriles Radonski die op 12 februari 2012 in een voorronde voor de verkiezingen als kandidaat werd gekozen. Degene die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen verwerft, zal tot 2019 President van de Republiek zijn.

Gespannen sfeer

Het is een nek aan nek race. De uitslag is niet te voorspellen. Opiniepeilingen spreken elkaar tegen. Sommige peilingen voorspellen een meerderheid van 50 procent voor Chë¡vez en 32 procent voor Capriles. Maar andere peilingen voorspellen een kleine meerderheid voor Capriles met 48 procent tegen 46 voor Chë¡vez. De voorspellingen gaan gepaard met woordenwisselingen en beschuldigingen over en weer. "De sfeer is buitengewoon gespannen. Tot nu toe is er niets verkeerd gegaan, maar velen voorspellen dat een politieke crisis kan ontstaan als de regering probeert de verkiezingsresultaten te manipuleren of weigert te aanvaarden." Aldus Angel Lombardi, Rector van de Cecilio Acosta Katholieke Universiteit in Maracaibo.

Verzoening

In de afgelopen jaren en vooral in de laatste paar maanden heeft de Kerk zich ingezet voor een vreedzame politieke sfeer en voor dialoog en verzoening. In de afgelopen veertien jaar is de Venezolaanse maatschappij verdeeld in twee onverzoenlijke kampen. "Via de bisschoppenconferentie, heeft de Kerk gepoogd deze tendens om te buigen. Op verschillende manieren heeft zij er op gewezen dat we één land zijn, dat we één verleden hebben en één heden vertegenwoordigen en dat we ook de toekomst samen moeten delen", zo zegt Dr. Lombardi.

Bisschoppen

In een interview met Kerk in Nood stelt kardinaal Jorge Urosa: "De problemen waarmee Venezuela wordt geconfronteerd, zijn niet nieuw. Ze zijn ernstig, diep geworteld, structureel van aard en roepen om een oplossing. Juist daarom hebben onze verklaringen steeds een consequente lijn gevolgd: aandacht vragen voor de problemen, hun oorzaken en oplossingen en tegelijkertijd de leidende krachten in de politiek, het zakenleven, de cultuur en de media op te roepen om de handen ineen te slaan teneinde deze problemen tot een oplossing te brengen." In reactie op degenen die de Kerk ervan beschuldigen zich tegen het bewind van de huidige President Hugo Chë¡vez op te stellen, voert kardinaal Uros aan: "Het is niet voor het eerst dat wij bisschoppen van Venezuela onze zorgen, onze mening en onze leer over de sociaal-politieke situatie van het land tot uitdrukking brengen. Wij doen dit al heel lang overeenkomstig onze herderlijke missie. Als zielenherders is het onze taak ons in te zetten voor het welzijn, de vrede en de saamhorigheid onder het volk Gods."

Noveen

In feite is de belangrijkste vraag niet alleen wat er in Venezuela op 7 oktober, maar wat er na 7 oktober zal gebeuren. Het bisdom Caracas heeft in een verklaring van 19 september een beroep op de Nationale Kiesraad gedaan "alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verkiezingen eerlijk en duidelijk zijn. We doen met name een beroep op de strijdkrachten om het "Plan Republic" onpartijdig uit te voeren conform hun grondwettelijke plicht er op toe te zien dat de verkiezingsresultaten worden gerespecteerd en dat iedere inbreuk op de openbare orde wordt voorkomen." De Venezolaanse bisschopsconferentie roept in een verklaring gelovigen op te bidden voor het land en zich aan te sluiten bij een rozenkrans novene van 28 september tot 6 oktober ter voorbereiding op het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober, de dag van de presidentsverkiezingen.

Kerk in Nood heeft de Venezolaanse Kerk in de afgelopen 50 jaar gesteund in haar pastorale taak. Zij heeft dit jaar aan meer dan 55 projecten in dit land hulp verleend. Daaronder programma’s voor gezinspastoraat, hulp aan seminaristen en novicen, studiebeurzen voor studenten en Mis stipendia voor priesters.

Klik hier voor de tekst van het noveengebed

Zie ook deze video-reportage over Venezuela