Veiligheidsmaatregelen kathedraal van het H. Hart in Lahore (Pakistan)

Project
Pakistan is berucht om de vele bomaanslagen. Alleen al het vorig jaar vielen er 2542 doden door terroristische aanslagen en 5.062 gewonden. Bisschop Joseph Coutts van Faisalabad: "De terroristen zijn bereid te doden en te worden gedood. Zij vormen een
20111209pakistan014

Pakistan is berucht om de vele bomaanslagen. Alleen al het vorig jaar vielen er 2542 doden door terroristische aanslagen en 5.062 gewonden. Bisschop Joseph Coutts van Faisalabad: "De terroristen zijn bereid te doden en te worden gedood. Zij vormen een bedreiging voor iedereen. Zij doden ook moslimgeleerden. Een mullah, die een zeer goede preek hield over de reden waarom zelfmoordaanslagen niet tot de jihad behoren, werd een week later door een zelfmoordaanslag van een 14jarige gedood." Andere gewelddaden zijn ook aan de orde van de dag. Ook kerken worden getroffen.

Het aartsbisdom Lahore in het noordoosten van Pakistan heeft het speciaal hard te verduren gehad. Op 11 maart 2008 liepen de kathedraal van het H. Hart van Jezus en verschillende scholen van de kerk zware schade op. Er waren 30 doden en bijna 250 gewonden. De boekhandel van de Pauluszusters, die op hetzelfde terrein staat, werd bijna geheel verwoest. "Kerk in Nood" heeft de zusters destijds geholpen om de winkel weer op te bouwen. De zusters schreven toen in hun bedankbrief: "De brief waarin u ons uw steun aankondigt, vervult ons met vreugde, omdat wij ons zo een deel van de Moederkerk voelen, die voor de armen en behoeftigen in Pakistan zorgt in hun nood en gevaarlijke omstandigheden."

Op Kerstmis hetzelfde jaar ontplofte voortijdig een bom, waarmee tijdens de Kerstmetten een aanslag had moeten worden gepleegd. Daardoor kon op het laatste moment een ramp worden voorkomen. De gelovigen lieten zich door angst niet van het Misbezoek afhouden en de kerk was daarna zo vol als nooit tevoren. De priesters werden echter ook na de mislukte aanslag nog met anonieme brieven bedreigd. Zij moesten "zich bekeren tot de islam of anders de gevolgen dragen". Pastoor Andrew Nisari zei destijds tegen "Kerk in Nood": "Wij zijn omringd door bedreigingen. In mijn preken zeg ik de mensen dat zij zich op hun dood moeten voorbereiden. Velen van ons zullen in hun eigen bed of in het ziekenhuis sterven. Maar hoe mooi moet het zijn om in Gods Huis te sterven." Nu staan er trouwens politiemensen voor de ingang van de kathedraal en elke bezoeker van een viering wordt op het bezit van wapens onderzocht. In de oprit naar de kathedraal zijn blokkades opgeworpen waar men in een slalom omheen moet rijden om bij de kerk te komen. Zo wordt voorkomen dat met een openstaande poort iemand snel en ongehinderd bij de ingang van de kerk kan komen. De straat voor de kathedraal is tijdens de H. Mis afgesloten. Er mogen dan geen auto’s door want in een auto kan een bom tot ontploffing worden gebracht.

De regering schrijft de kerken echter steeds strengere veiligheidsmaatregelen voor. De muren moeten worden verhoogd en er moeten beveiligingscamera’s worden aangebracht. "Kerk in Nood" wil met 7083 euro een bijdrage leveren om de kathedraal van Lahore beter te beschermen.

Projectcode: 328-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.