Veel roepingen voor Benedictijnse gemeenschap

Project
In 2005 vestigden zich 4 zusters Benedictinessen in Arapiraca in het oosten van Brazilië. Enkele "engelen van mensen", die al een tijd baden voor de komst van een contemplatieve religieuze gemeenschap in de regio, hadden ondertussen gezorgd voor een stuk
20091125brazilie

In 2005 vestigden zich 4 zusters Benedictinessen in Arapiraca in het oosten van Brazilië. Enkele "engelen van mensen", die al een tijd baden voor de komst van een contemplatieve religieuze gemeenschap in de regio, hadden ondertussen gezorgd voor een stuk bouwgrond op 7 km van de stad. Op het grondstuk stond al een kapel die mits een kleine uitbreiding kon aangepast worden voor het zusterkoor.

Er ontbrak vooral een kloostergebouw. Aanvankelijk vonden de zusters onderdak in een soort gastenverblijf. Maar steeds meer jonge zusters meldden zich aan voor de Benedictijnse gemeenschap en hun aantal steeg tot 10, waarvan vijf zusters die al hun eeuwige geloften aflegden, twee zusters met tijdelijke geloften, twee novicen en één zuster, die geen eeuwig bindende gelofte aflegde. Ook nu nog voelen zich steeds meer jonge vrouwen geroepen door de Heer.

Het klooster "De Geboorte van de Heer" moet opnieuw uitbreiden, wil het de nieuwe roepingen een kans geven. Bovendien moet het gebouw worden aangepast om als echt contemplatief klooster te kunnen functioneren. Het oorspronkelijke gastenverblijf, waarin de zusters aanvankelijk verbleven is voor lange tijd volgeboekt. Het onderbrengen van gasten behoort tot de kerntaak van de Benedictinessen. Hoofdstuk 53 van de Benedictijnse regel zegt immers: "Alle gasten die aankomen, moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: "Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen". En het ontbreekt het klooster niet aan gasten. Naast de dichte vrienden van het klooster, die heel dichtbij wonen, komen er gasten van overal in Brazilië, uit Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro en tal van andere steden in het land. Het klooster van "De Geboorte van de Heer" is een echte aantrekkingspool.

Daarom willen de zusters nu een nieuwe vleugel aanbouwen met 19 bijkomende kloostercellen. De verwachting is immers dat het klooster nog zal uitbreiden. De deelstaat Alagoas, waarin het bisdom Penedo gelegen is, behoort echter tot één van de armste regio’s van het land. De zusters kunnen met hun ambachtelijke activiteiten – ze maken paternosters, stoken likeur, naaien handwerk en schilderen prenten van heiligen – amper de touwtjes aan mekaar knopen.

Met deze schaarse inkomsten kunnen ze alleen maar dromen van een nieuw kloostergebouw. Ze zijn verre van voldoende voor de financiering van een nieuwbouw. Ontmoedigd zijn de zusters evenmin. De heilige Benedictus van Nursia zei immers nooit de hoop in Gods’ genade te verliezen. De zusters wendden zich dus vol vertrouwen tot Kerk in Nood. En Kerk in Nood is er rotsvast van overtuigd dat er tussen de vele weldoeners zich "engelen van mensen" bevinden die de zusters van Arapiraca kunnen helpen. Met dit vertrouwen schreven we € 30.700 in onze begroting in.

De projectcode is 212-06-19
Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.