Vaticaan waarschuwt voor Christenhaat in Europa

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het Vaticaan heeft de alarmklok geluid over dreigende Christenhaat in Europa. De Organisatie voor Veiligheid en...
20110914europa01

Het Vaticaan heeft de alarmklok geluid over dreigende Christenhaat in Europa. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa in Rome (OVSE) vond de ontwikkelingen zorgelijk genoeg om er een speciale zitting aan te wijden.

 

De Vaticaanse "Minister van Buitenlandse Zaken" aartsbisschop Dominique Mamberti wees erop dat "Christenen als religieuze groep het meest te lijden hebben onder geloofsvervolging". De meeste haatmisdrijven tegen Christenen doen zich voor buiten het OVSE-gebied. Mamberti: "De jaarlijkse rapportage over haatmisdrijven van het OVSE-mensenrechtenbureau ODHIR levert onweerlegbaar bewijs van een groeiende intolerantie jegens Christenen binnen het OVSE-gebied."

"Het negeren van deze goed gedocumenteerde feiten geeft een verkeerd signaal af, ook naar de landen die geen lid zijn van onze organisatie." Het Vaticaan is blij dat de OVSE het probleem bespreekbaar wil maken en hoopt ook op concrete maatregelen.

"Godsdienstvrijheid is de eerste van de mensenrechten, niet alleen omdat het historisch gezien als eerste werd erkend, maar ook omdat zij het wezen van de mens raakt."

Meer dan eredienst

"Godsdienstvrijheid kan daarom niet worden beperkt tot slechts vrijheid van eredienst. Met inachtneming van de rechten van allen, omvat de godsdienstvrijheid onder meer het recht te prediken, te onderwijzen, van godsdienst te veranderen, deel te nemen aan het politieke debat en volledige deelname aan publieke activiteiten", aldus Mamberti.

Degradatie

"Werkelijke godsdienstvrijheid is niet synoniem met relativisme of met de postmoderne gedachte dat religie een marginaal onderdeel van het openbare leven vormt. Paus Benedictus XVI waarschuwt vaak voor het gevaar van een radicaal secularisme, dat a priori alle religieuze uitingen tot de privésfeer degradeert. Relativisme en secularisme te ontkennen twee fundamentele aspecten van de godsdienst, en dus van het recht op vrijheid van godsdienst, die dienen te worden gerespecteerd: de transcendente en de sociale dimensies van de religie, waarin de menselijke persoon zichzelf volgens zijn geweten geplaatst ziet, in de werkelijkheid, om het zo te zeggen boven en rond hem heen."

 

Bron: L’Osservatore Romano

 

Het Westen is "hard op weg" het toneel te worden van haatmisdrijven tegen Christenen en beperking van de godsdienstvrijheid. "In de eerste plaats in landen die grote betekenis toekennen aan pluralisme en tolerantie, bestaat de neiging om godsdienst te beschouwen als onbeduidend, vreemd of zelfs destabiliserend voor de moderne samenleving, en te proberen op allerlei manieren te voorkomen dat zij enige invloed heeft op de samenleving." (KN)