Vaticaan komt met aanbevelingen voor Chinese Kerk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een speciale Pause- lijke Commissie heeft de Chinese Katholieken gewaarschuwd voor de pogingen van de Chinees Patriottische Vereniging om...
20120427_China01

Een speciale Pauselijke Commissie heeft de Chinese Katholieken gewaarschuwd voor de pogingen van de Chinees Patriottische Vereniging om de Kerk in haar greep te krijgen.

De Patriottische Vereniging (PV) is de door het regime gecontroleerde variant van de Katholieke Kerk die geen banden onderhoudt met de Heilige Stoel. Waar de Patriottische Vereniging de nodige bewegingsvrijheid heeft, worden de Pausgetrouwe Katholieken, verenigd in de "Ondergrondse Kerk" in sommige provincies zwaar vervolgd.

Oplopende spanningen

De laatste jaren zijn ondanks een diplomatiek offensief de spanningen tussen beide opgelopen doordat de PV zonder instemming van de Paus Bisschoppen heeft gewijd die daarmee ook automatisch geëxcommuniceerd zijn. De contacten tussen beide geloofsgemeenschappen in China komen daardoor onder zware druk te staan. Zo stuurde de PV vorige week een zonder toestemming van de Paus gewijde Bisschop naar de wijding van een ondergrondse Bisschop.

Enig begrip

Deze week kwam in Rome een speciale pauselijke commissie bijeen voor de Kerk in China. Na afloop van een driedaags overleg sprak zij haar steun uit voor de Bisschoppen en priesters die druk staan van de Patriottische Vereniging. In de verklaring wordt nota genomen van de "bijzondere omstandigheden" waarin geestelijken zich bevinden die zich gedwongen voelen tot op zekere hoogte te moeten samenwerken met het regime om het Evangelie te kunnen blijven verkondigen. Toch waarschuwt de commissie dat "evangelisatie niet kan slagen door essentiële onderdelen van het Katholieke geloof en discipline op te offeren".

Bewondering

De commissie spreekt nadrukkelijk haar bewondering uit voor Bisschoppen en priesters die "zijn opgesloten of die lijden onder de onrechtvaardige beperkingen op de uitoefening van hun opdracht". Ook wordt bewondering uitgesproken voor de kracht van hun geloof en voor hun eenheid met de Heilige Vader. De commissie roept alle Katholieken op te bidden voor deze vervolgde geestelijken.

Kritiek

Verwijzend naar de Patriottische Vereniging hekelt de pauselijke commissie degenen die proberen "om zich boven de Bisschoppen te plaatsen en de kerkelijke gemeenschap te leiden". De verklaring moedigt de Chinese Katholieken aan om zich aan de instructies te houden die Paus Benedictus XVI in 2007 in zijn brief aan de Katholieke van China heeft geschreven. Als die worden opgevolgd "kan het gezicht van de Kerk weer helder te midden van het edele Chinese volk schijnen".

"Deze duidelijkheid wordt nu versluierd door geestelijken die onrechtmatig de Bisschopswijding hebben ontvangen en onwettig gebruik hebben gemaakt van hun jurisdictie of Sacramenten hebben toegediend. Door dit te doen hebben zij zich bevoegdheden toegeëigend die de Kerk hen niet verleend heeft.

Enkele dagen geleden hebben een aantal van hen deelgenomen aan Bisschopswijdingen, die zijn goedgekeurd door de Kerk. Het gedrag van deze Bisschoppen heeft, naast verergering van hun canonieke status, de gelovigen geërgerd en de gewetens belast van de priesters en lekengelovigen die erbij aanwezig waren."

Lekengelovigen

Met het oog op het komende jaar van het geloof moet de Kerk in China bijzonder inzetten op de geestelijke vorming van de lekengelovigen, aldus de commissie.

Lekengelovigen "zijn geroepen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven waar zij met volle verantwoordelijkheid hun eigen bijdrage leveren: door het leven te beminnen vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood, door liefde voor het gezin en de waarden te bevorderen die ook eigen zijn aan de traditionele Chinese cultuur, door van het land te houden en zich als eerlijke burgers in te zetten voor het algemeen welzijn."

Bron: CWN, foto: AsiaNews