Vaticaan en moslims voor godsdienstvrijheid

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Hoge Vaticaanse vertegenwoor- digers hebben samen met Iraanse islamitische geleer- den in Teheran opgeroepen tot respect voor de gods- dienstvrijheid. "Vrijheid van godsdienst, als een in de waardigheid van de mens verankerd recht, moet...

Hoge Vaticaanse vertegenwoordigers hebben samen met Iraanse islamitische geleerden in Teheran opgeroepen tot respect voor de godsdienstvrijheid.

"Vrijheid van godsdienst, als een in de waardigheid van de mens verankerd recht, moet door individuen, maatschappelijke actoren en de staat steeds gerespecteerd worden". Dat staat in een verklaring die het Vaticaan dinsdag openbaar maakte. Zij vormde de afsluiting van de katholiek-islamitische conferentie die vorige week van dinsdag tot donderdag in de Iraanse hoofdstad werd gehouden. De conferentie was georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog en de Organisatiee voor Islamitische Cultuur en Betrekkingen, die in Teheran zetelt. Het thema van de bijeenkomst was "Religie en maatschappij: christelijke en islamitische perspectieven". Verder meldt de verklaring onder meer dat bij de verwerkelijking van de godsdienstvrijheid de heersende culturele en historische achtergrond in acht moet worden genomen, voor zover die niet in tegenspraak is met de waardigheid van de mens. (Bron: KNA)