Vaticaan: China schendt mensenrechten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het Vaticaan beschuldigt China van "ernstige schending van de mensenrechten" en "onaanvaard- baar en vijandig optreden" in de...
20101220china01

Het Vaticaan beschuldigt China van "ernstige schending van de mensenrechten" en "onaanvaardbaar en vijandig optreden" in de Chinees-Vaticaanse betrekkingen. Dat staat in een verklaring die het Vaticaanse staatssecretariaat heeft doen uitgaan.

Aanleiding is de jongste vergadering van de Chinees patriottische vereniging, zoals de door het regime gecontrolleerde Katholieke Kerk in China officieel heet. Het bijeenroepen van de vergadering en het verloop daarvan "zijn onaanvaardbaar" en worden door de Heilige Stoel als "vijandig" betiteld en schadelijk voor "het klimaat van vertrouwen" in de dialoog tussen China en het Vaticaan.

Schending

De gedwongen deelname van vele Bisschoppen en priesters vormt een ernstige schending van de godsdienst- en gewetensvrijheid. Het optreden van de Chinese staat getuigt eerder van "onbuigzame intolerantie dan van vrijheid en respect voor de scheiding van het wereldse van het religieuze domein, aldus het Vaticaan.

De vergadering heeft niet alleen in de Chinese Kerk maar ook in de universele Kerk een "diepe wond" achtergelaten.

Deze bemoeilijkt een verzoening van de ondergrondse geloofsgemeenschappen met de officiële parochies. Tegelijkertijd onderstreept het Vaticaan de wens de dialoog met de Chinese overheid te willen voortzetten.

Onverenigbaar

Het besluit om een niet door Rome erkende Bisschop tot voorzitter van het Chinese Bisschoppencollege te benoemen noemt het Vaticaan "zeer betreurenswaardig". Het weigert dit college als Bisschoppenconferentie te erkennen mede omdat de door de China niet geaccepteerde pausgetrouwe ondergrondse Bisschoppen geen lid mogen zijn.

Bovendien zijn er leden die op hun beurt niet door het Vaticaan als Bisschop worden erkend omdat zij zonder toestemming van de Paus zijn gewijd. Ook zijn de statuten deels onverenigbaar met de Katholieke Leer.

Het Vaticaan keert zich ook tegen de nieuwe voorzitter van de Chinees Patriottische Vereniging. De aankondiging tijdens de vergadering om in Chinese kerk onafhankelijkheid, autonomie, zelfbeschikking en democratie in te voeren is onverenigbaar met de Katholieke Leer.

Vervolging

De Chinese Katholieken zijn sinds 1957 verdeeld in een door de staat vervolgde Romegetrouwe ondergrondse Kerk en de officiële "Chinees Patriottische Vereniging". Tijdens de Culturele Revolutie (1966-1976) werd het Christendom in China zwaar onderdrukt. Na de dood van partijleider Mao Tse Tung in 1976 verbeterde de situatie zich weliswaar enigszins, maar bleef de Kerk onder strenge controle van de regering.

Ondergrondse Katholieken krijgen geen vergunning van de bouw van kerken. Telkens opnieuw worden priesters en Bisschoppen gearresteerd of verhoord.

In de praktijk was de scherpe afgrenzing tussen beide groeperingen de laatste jaren grotendeels verdwenen. Inmiddels is rond negentig procent van alle Chinese Bisschoppen door de Paus erkend. Sinds 2007 werden verschillende Bisschopswijdingen gedaan met instemming van de Heilige Stoel.

Naar schatting 13 miljoen van de 1,3 miljard Chinezen is Katholiek.

 

Bron: KNA