Vaticaan bezorgd over betrekkingen met China

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een Vaticaanse commissie over China heeft zich diep bezorgd getoond over het verslechteren van de relaties met de Chinese regering. Ze deed een oproep aan de Chinese autoriteiten om... 
20110418china01

Een Vaticaanse commissie over China heeft zich diep bezorgd getoond over het verslechteren van de relaties met de Chinese regering. Ze deed een oproep aan de Chinese autoriteiten om handelingen achterwege te laten die de problemen in de betrekking tussen de staat en de Kerk verergeren. In het bijzonder dringt de commissie erop aan niet door te gaan met het benoemen van nieuwe bisschoppen die niet de goedkeuring hebben van paus Benedictus. Dit staat in een "Boodschap aan de Chinese katholieken" die de commissie na haar driedaagse jaarlijkse bijeenkomst op 14 april publiceerde.

De commissie toont zich verheugd over het nieuws dat het bisdom Shanghai het zaligverklaringproces is gestart van Paul Xu Guangqi. Deze Chinese geleerde werkte in de zestiende en zeventiende eeuw samen met de beroemde Jezuïet Matteo Ricci. Paus Benedictus had een onderhoud met de leden van de commissie en prees het verlangen Chinese katholieken naar eenheid met Rome. Ook benadrukte hij het belang van spirituele vorming om de huidige uitdagingen aan te kunnen. De boodschap van de commissie begon met het beschrijven van het "algemeen klimaat van desoriëntatie en gespannenheid inzake de toekomst" van de Kerk in China na recente aanslagen op de betrekkingen tussen de Kerk en de staat. Opgemerkt wordt dat gezien de talrijke vacante bisdommen in China, de selectie van nieuwe bisschoppen een dringende noodzaak is en tevens een "bron van diepe bezorgdheid". De commissie "hoopt dat er geen nieuwe wonden worden toegebracht aan de kerkelijke eenheid". We kijken met schroom en angst naar de toekomst, vervolgt de boodschap. "We weten dat het niet volledig in onze handen ligt en we doen een oproep opdat de problemen niet toenemen en de verdeeldheid niet groter wordt ten koste van harmonie en vrede."

Illegaal

De wijding van een nieuwe bisschop van Chengde afgelopen november, de eerste zonder goedkeuring van de paus sinds vier jaar, was volgens de brief een "pijnlijke slag" voor de kerkelijke eenheid. Met nadruk stelt de commissie dat de Kerk de benoeming van bisschoppen als een religieuze zaak beschouwt en niet als een politieke aangelegenheid. Bovendien valt de wijding onder de "hoogste spirituele autoriteit" van de paus. Terwijl het Vaticaan geen reden heeft om de wijding in Chengde ongeldig te verklaren, beschouwt het de gebeurtenis als "ernstig illegaal" aangezien er geen pauselijk mandaat voor was. Dus, vervolgt de boodschap, is het uitoefen van het ambt door de bisschop ook illegaal. De boodschap noemde ook het gegeven dat verschillende bisschoppen, onder wie enkele in eenheid met de paus, deelnamen aan de wijding in Chengde. Omdat er aanwijzingen zijn dat deze herders gedwongen waren aan de plechtigheid deel te nemen, worden ze niet automatisch geëxcommuniceerd. Wel wordt deze bisschoppen gevraagd zich te verantwoorden tegenover het Vaticaan en hun eigen priesters om zo "het schandaal naar buiten toe te elimineren".

Dialoog

De boodschap uitte ook kritiek op het door de Chinese overheid gecontroleerde Nationaal Congres van Katholieke Vertegenwoordigers dat van 7 tot 9 december plaatsvond in Peking. Ook hier werden bisschoppen, priesters, religieuzen en leken tegen hun wil gedwongen deel te nemen. De commissie citeerde de open brief van de paus aan de katholieken in China uit 2007, die stelt dat de katholieke doctrine geen door de staat gecontroleerde organisatie buiten de structuur van de Kerk toestaat het leven van de katholieke gemeenschap te sturen. De boodschap van de commissie zegt dat de Kerk open staat voor "oprechte en respectvolle dialoog met de politieke autoriteiten" om de huidige problemen op te lossen. In het bijzonder verklaarde het Vaticaan zich middels de brief bereid aan de onderhandelingstafel plaats te nemen om een oplossing te vinden voor het vaststellen van de bisdomgrenzen in China. (bron: CNS)