Vaticaan bemoedigt Egyptische Christenen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De mogelijkheid om voor je geloofsovertuiging uit te komen moet voor iedereen, zonder uitzondering, gewaarborgd zijn en dus ook voor Christenen" zei de overste van de...
20130122Egypte

"De mogelijkheid om voor je geloofsovertuiging uit te komen moet voor iedereen, zonder uitzondering, gewaarborgd zijn en dus ook voor Christenen" zei de overste van de Congregatie voor Oosterse Kerken tijdens een bezoek aan Egypte. Kardinaal Leonadro Sandri bevestigde tijdens een toespraak voor Katholieke kerkleiders de wel erg moeilijke situatie waarin de Kerk in Egypte zich bevindt.

Hij bemoedigde de geestelijken door in herinnering te brengen dat Jezus zich voorbereidde op zijn beproevingen met periodes van intensief gebed en verbondenheid met de Vader. Kardinaal Sandri dringt er bij de Egyptische Katholieken tevens op aan zich de trotse Egyptische tradities te herinneren: de hoogtepunten van religiositeit en cultuur die zij gekend hebben en die zowel in het heden als in de toekomst weer bevestigd moeten worden: een cultuur die altijd openstaat voor de openbaring van God.

"Tijdens het Geloofsjaar," zo zei hij verder, " wordt er een speciaal beroep gedaan op de harten van vermoeide en onverschillige christenen zodat zij opnieuw de vreugde van Christus mogen ontdekken en terugkeren naar Hem, om zo het werkelijke eeuwige leven te verkrijgen".

Tijdens zijn bezoek aan Egypte ging Kardinaal Sandri voor bij de inzegening van een nieuwe Katholieke kerk toegewijd aan onze Lieve Vrouw van de Vrede te Sharm el-Sheikh. Hij ontmoette de Katholieke bisschoppen van het land met aan het hoofd de Koptisch Katholieke Patriarch Antonios Naguib en ook de leiders van de Grieks Orthodoxe kerk en van de Koptisch Orthodoxe kerk.

Bron: Catholic Culture

Foto: http://04varvara.wordpress.com/tag/pope-benedict-xvi/