Vaticaan: "Armoede is mensenrechtenschending"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Armoede en honger zijn mensenrechtenschendingen van de eerste rang. Dat heeft de Vaticaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, aartsbisschop Celestino Migliore, gezegd tijdens de Algemene Vergadering in New York.
poverty-200-x-152

Armoede en honger zijn mensenrechtenschendingen van de eerste rang. Dat heeft de Vaticaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, aartsbisschop Celestino Migliore, gezegd tijdens de Algemene Vergadering in New York.

De ongelijke verdeling van de welvaart, armoede, honger en ontoereikende medische zorg zijn in tegenspraak met de oproep van de VN tot broederlijkheid, aldus Migliore. Niet voor niets heeft de VN armoedebestrijding tot hoofddoel van de Millenniumdoelen gemaakt.
De ontzegging van bepaalde rechten gaat in tegen de scheppingsorde, tegen de heiligheid van het leven, de menselijke persoon en het gezin.
Bescherming van rechten betekent eerbiediging van ethische vereisten die de noodzakelijke voorwaarden voor vrijheid zijn.
Migliore benadrukte dat mensenrechten ook instrumenten zijn om gewetens- en godsdienstvrijheid te garanderen.
Ieder moet zijn visie op sociale ordening, vrijheid en regelgeving kunnen uiten zonder daarom gediscrimineerd of sociaal geïsoleerd te worden.

Bron: KN/KNA