Van blasfemie beschuldigde Christen in gevangenis dood geschoten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Opnieuw is er een buitenrechtelijke moord wegens heiligschennis gepleegd in Pakistan. Deze keer betrof het een Christelijke leider die onterecht opgepakt was op beschuldiging van het overtreden van de blaemietten. Het levenloze lichaam van de 45-jarige ge
20140926Pakistan01

Opnieuw is er een buitenrechtelijke moord wegens heiligschennis gepleegd in Pakistan. Deze keer betrof het een Christelijke leider die onterecht opgepakt was op beschuldiging van het overtreden van de blasfemiewetten. Het levenloze lichaam van de 45-jarige geestelijke Zafar Bhatti werd donderdagmorgen aangetroffen in zijn cel in de Adyala gevangenis van Rawalpindi. Tegen de voorzitter van de Jesus World Mission loopt al sinds juli 2012 een onderzoek aangezien hij de ‘zwarte wet’ zou hebben geschonden, hoewel er geen enkel bewijs voor was. Katholieke bronnen in Rawalpindi die anoniem willen blijven, hebben tegen AsiaNews gezegd dat er in alle openbaarheid juridische stappen gezet zullen worden als de resultaten van de autopsie bekend zijn. Ook zeiden zij meer bescherming te eisen voor degenen die beschuldigd worden van blasfemie. Verenigingen en mensenrechtenactivisten roepen op tot een diepgaand onderzoek naar de omstandigheden waaronder deze nieuwe daad van barbarisme in Pakistan kon plaatsvinden.

Zafar Bhatti was een inwoner van Karachi, maar verhuisde in 2010 naar Lahore, waar hij twee jaar leefde. Hij werkte met veel daadkracht ter verdediging van de rechten van Christenen en religieuze minderheden. Op 10 juli 2012 trok hij met zijn gezin naar hoofdstad Islamabad. De volgende dag werd er verrassend genoeg een klacht tegen hem ingediend bij de politie van Rawalpindi, door Ahmed Khan, de vicevoorzitter van de islamitische Jamat Ehl-e-Sunnat. Volgens het politierapport ontving Khan gsm-boodschappen vol beledigende taal tegen de moeder van Mohammed op een nummer dat hem onbekend was . Hij ging naar de politie en dreigde de extremistische vleugel van zijn organisatie wakker te schudden als zij geen onderzoek openden naar de vermeende heiligschennis zoals die vastligt in artikel 295-C van de strafwet.

Er zitten veel onduidelijke aspecten aan deze zaak. Zoals de beschuldiging tegen de Christelijke geestelijke. Volgen de wet kan iedereen die artikel 295 B en C van de strafwet schendt, de doodstraf krijgen. De belediging van de moeder van de profeet wordt echter geregeld in artikel 295 A en vraagt een mildere straf. Op 16 juli werden Bhatti en zijn schoonzuster Nasreen Bibi gearresteerd. In de tijd voor zijn rechtszaak werd hij gemarteld om een bekentenis los te krijgen, die hij nooit deed omdat hij de beschuldigingen tegen hem altijd had verworpen. Tijdens het onderzoek bleek dat het bewuste telefoonnummer van Ghazala Khan was, een nicht van de Christelijke leider en actief binnen zijn vereniging. Ook zij werd beschuldigd van blasfemie. In december 2012 werd zij echter op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde dat ze voor de rechter zou verschijnen tijdens de hoorzittingen in de zaak tegen Bhatti. De afgelopen maanden hebben activisten en diverse organisaties ervoor gepleit dat de rechtszaak in de gevangenis zou plaatsvinden vanwege angst bij de verdedigers, die voortdurend werden bedreigd. De pleidooien tegen de autoriteten bleven echter zonder resultaat en Zafar Bhatti werd vermoedelijk door gevangenispersoneel die hem moest beschermen doodgeschoten. Hij had de afgelopen weken al diverse malen tegen zijn familie gezegd dat hij vreesde voor zijn leven. Zo stierf opnieuw een Christen in
Pakistan door de blasfemiewetten, die hele gemeenschappen, als Gojra in 2009 en Joseph Colony in Lahore in 2013, treft.

Bron: AsiaNews

Foto: pakarmy.com.pk