Uitbreiding van het priesterseminarie van Dimapur (India)

Project
Er leven zestien verschillende volksstammen in de Indiase deelstaat Nagaland aan de grens met Birma. De Katholieke Kerk is hier pas aanwezig sinds 1948. In het begin konden de mensen die het Christelijk geloof aannamen rekenen met represailles:
20070122_005

Er leven zestien verschillende volksstammen in de Indiase deelstaat Nagaland aan de grens met Birma. De Katholieke Kerk is hier pas aanwezig sinds 1948. In het begin konden de mensen die het Christelijk geloof aannamen rekenen met represailles: zij moesten boetes betalen, werden uit hun dorpen verbannen of kwamen zelfs in de gevangenis terecht. Maar deze moeilijkheden maakten het geloof sterk, zo benadrukt Pater Solomon Vizo, de rector van het priesterseminarie van de Goede Herder in Dimapur. Er kwamen veel roepingen uit voort. Er zijn thans 35 priesters en 150 zusters, die uit de lokale volksstammen afkomstig zijn. Pater Salomon merkt daarover op: "Dit is een teken, dat priesterroepingen en roepingen tot het kloosterleven in de stammen diep zijn geworteld. De Kerk heeft momenteel geestelijke, materiële en personele ondersteuning nodig. Om haar missie voort te zetten en om weer tijden van groei en ontwikkeling te beleven. Daarom doet ons bisdom Kohima zijn best om in de geest van de eerste missionarissen, die het Evangelie in dit deel van de wereld hebben geplant, verder te gaan.
In de deelstaat Nagaland leven 60.000 katholieken, die door 94 bisdompriesters en 324 zusters worden bediend. Er zijn veel roepingen. Het priesterseminarie in Dimapur, dat kandidaten opneemt uit meerdere bisdommen in het Noordoosten van India, barst, in tegenstelling tot vele seminaries in de Westerse wereld, uit haar voegen. Het kan maar 60 seminaristen herbergen, zodat veel kandidaten moeten worden afgewezen. Het seminarie moet worden uitgebreid zodat nog eens 20 seminaristen daar een plaats vinden en roepingen niet wegens plaatsgebrek worden afgewezen. Kerk in Nood helpt bij de uitbreiding van het gebouw met 20.000 euro.
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Projectcode: 317-02-19