Uitbreiding van de parochiekerk van Sinj op het eiland Split (Kroatië)

Project
Het miraculeuze beeld van O.L.V. van Sinj wordt door de katholieken van het eiland Split zeer vereerd. Op de feestdag van Maria ten Hemelopneming komen hier rond de 10.000 pelgrims en dan wordt er op deze dag door 50 tot 60 priesters biecht gehoord.

Het miraculeuze beeld van O.L.V. van Sinj wordt door de katholieken van het eiland Split zeer vereerd. Op de feestdag van Maria ten Hemelopneming komen hier rond de 10.000 pelgrims en dan wordt er op deze dag door 50 tot 60 priesters biecht gehoord. In de week vóór het feest wordt er bovendien een jeugdfestival georganiseerd waaraan weer ongeveer 10.000 jongeren deelnemen.

Maar ook buiten de periode van dit speciale feest om is de Kerk hier zeer levend. De parochie heeft 20.000 leden en er zijn 12 Franciscanen als priester betrokken bij het pastorale werk. De parochie heeft ook vijf externe locaties, waar de H. Mis ook regelmatig wordt opgedragen. Drie van die gebouwen van werden gebouwd tijdens het communistische tijdperk en zij werden gebruikt als ontmoetingsruimte voor allerlei bijeenkomsten, aangezien de bouw van kerken verboden was. Dat betekende dus dat deze gebouwen werden gebruikt voor de viering van de H.Mis zonder officiële regeringstoestemming.

Tegenwoordig, hoewel er wel elke zondag zeven H. Missen worden opgedragen, is de kerk eigenlijk te klein om alle gelovigen te bevatten, en dan hebben we het nog niet over Kerstmis en Pasen, of bijzondere gelegenheden zoals de Eerste H. Communie of het H. Vormsel en de dagen dat er veel pelgrims zijn.

Dus is er dringend behoefte aan uitbreiding van de kerk. De economische situatie van Kroatië is echter slecht en er is nog steeds veel werkloosheid. Daarom kunnen de gewone gelovigen maar heel weinig bijdragen. Daar komt nog bij dat gedurende de Bosnische oorlog, tussen 1992 en 1995 veel pelgrims hier hun toevlucht hebben gezocht die sindsdien hier gebleven zijn en zich hier gevestigd hebben.

"Kerk in Nood" hoopt hier met een bijdrage van 20.000 euro te kunnen helpen zodat de kerk kan worden vergroot.

Projectcode: 441-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.