Uitbreiding noviciaat "Dienaressen van de Heer en van de H. Maagd van Matarã" (Brazilië)

Project
In de hele wereld leven er 702.500 kloosterzusters volgens het jawoord dat zij God ooit gegeven hebben. Zij hebben alles verlaten om Hem te volgen die hen heeft geroepen. Terwijl in de Westerse wereld veel kloosters door vergrijzing en gebrek aan roepinge
ACN-20150205brazil19619In de hele wereld leven er 702.500 kloosterzusters volgens het jawoord dat zij God ooit gegeven hebben. Zij hebben alles verlaten om Hem te volgen die hen heeft geroepen. Terwijl in de Westerse wereld veel kloosters door vergrijzing en gebrek aan roepingen moeten sluiten, neemt in een ander deel van de wereld het aantal jonge mensen dat de roep van God volgt, toe. In Azië, Afrika en delen van Latijns Amerika geven talrijke jonge vrouwen hun leven aan God. De bereidheid om aan de liefde gehoor te geven en met Maria te zeggen: "Zie, de dienstmaagd des Heren", schijnt groter te zijn, daar waar de harten door de materiële welvaart minder ongevoelig zijn gemaakt voor de oproep: "Volg Mij".

Jonge roepingen
De jonge Congregatie van de "Dienaressen van de Heer en van de H. Maagd van Matarã" kan zich verheugen in grote aantallen jonge roepingen. Zij werd in 1989 in Argentinië gesticht en telt nu al meer dan 1000 zusters, die in meer dan 30 landen op alle vijf de continenten hun dienstwerk verrichten. De steeds groeiende aantallen roepingen worden opgeleid in 26 huizen.

Bouwplannen
Ook in Brazilië sluiten zich steeds meer jonge vrouwen bij de congregatie aan. Het is goed om te horen dat hun opleidingshuis in Sao Paolo volledig uit zijn voegen barst. Dit stelt de congregatie echter ook voor de grote uitdaging om een nieuwe vleugel aan het gebouw aan te bouwen, om de jonge vrouwen te kunnen huisvesten en opleiden. Deze bouwplannen kosten natuurlijk geld, maar de congregatie, waarvan de zusters zich in dienst gesteld hebben van de armen en zelf een leven in uiterste eenvoud leven, heeft de middelen daarvoor niet.
Kerk in Nood heeft 14.600 euro beloofd om nieuwe ruimten te creëren voor het opleidingshuis van de bloeiende jonge congregatie.

Projectcode: 212-05-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/