Twee dorpskapellen (India)

Project
Over enige tijd is het 55 jaar geleden dat de parochie in Unai door Spaanse Jezuïeten werd gesticht. Zij ligt in het bisdom Baroda in het Noordwesten van India, waar de etnische minderheden leven. De priesters, vrouwelijke religieuzen en lekencatechisten
ACN-20140630india10678


Over enige tijd is het 55 jaar geleden dat de parochie in Unai door Spaanse Jezuïeten werd gesticht. Zij ligt in het bisdom Baroda in het Noordwesten van India, waar de etnische minderheden leven. De priesters, vrouwelijke religieuzen en lekencatechisten werken hard om de mensen tot steun te zijn. 28 dorpen vallen er ondertussen onder de parochie. In 24 daarvan zijn de inwoners al gedoopt, in vier andere bereiden zij zich op het doopsel voor. Hoewel de Kerk hier nog jong is, is het geloof van de mensen sterk, en nemen zij actief aan het parochieleven deel.

Nieuwe kapellen, groot feest
De dorpen hebben kleine kapellen, waar de gelovigen voor gebed samen komen. Toch zijn die bouwsels al 30 jaar of meer oud en omdat ze zijn opgetrokken uit alleen leem, koeienmest en bamboestokken, zijn ze in de loop der tijd bouwvallig geworden. In de wanden zitten scheuren, tijdens de moesson dringt het water door de daken en de fundamenten zijn zwak. Daarom heeft de pastoor Kerk in Nood gevraagd of zij in twee dorpen kunnen helpen om nieuwe kapellen te bouwen. Onze weldoeners hebben niet lang op zich laten wachten, en hebben 15.000 euro geschonken. Zo konden in de tussentijd in de dorpen Mahuvas en Kapadian twee mooie nieuwe kapellen worden ingewijd. In beide dorpen was het groot feest. De ene kapel heeft als patroon "Christus, Koning der Koningen", en de andere "Maria, Moeder van de Verlosser". De dag van de inwijding is er in beide dorpen uitbundig feest gevierd met een plechtige Heilige Mis, een processie, eucharistische aanbidding, rozenkransgebed en gezang van feestelijke liederen, maar ook met een gezamenlijke maaltijd. Ook de bewoners van de naburige dorpen waren uitgenodigd.

Een onvergetelijke gebeurtenis
Pastoor D’Souza schrijft: " Dit was een onvergetelijke gebeurtenis in het leven van de kinderen en ook van de oudere gelovigen in het dorp. Hun lang gekoesterde droom ging in vervulling. God was hun gunstig gezind. De mensen in het dorp hebben God voor zijn wonderbare daden geprezen en zijn Kerk in Nood zeer dankbaar voor haar gulle ondersteuning".

Projectcode: 317-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.