Turkije onteigent kerken

dinsdag, 19 april 2016
Nieuws
Turkije heeft in de zuidoostelijke Koerdische regio van het land, die door strijd wordt verscheurd, grote kerkelijke eigendommen onteigend.
Turkije-kerk-van-de-H.-Maagd-Maria-in-Diyarbakir

Kennelijk wil het historische centrum van de grootste stad in de regio, Diyarbakir, herbouwen en restaureren. Hierover hebben Pieter Omtzigt en Raymond Knops (CDA) vragen gesteld aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

Ouder dan islam
Tot onthutsing van het handvol aanwezige christelijke gemeenschappen omvat de Turkse onteigening alle orthodoxe, katholieke en protestante kerken en gronden. In tegenstelling tot de gesubsidieerde moskeeën zijn de oude kerkgebouwen van Turkije – waarvan sommigen ouder zijn dan de Islam – historisch altijd beheerd door kerkelijke stichtingen. Het nieuwe besluit heeft de kerken van Diyarbakir – een 1700 jaar oud, een ander uit 2003 – feitelijk tot staatseigendom van Turkije gemaakt.

Geëscaleerd
Het zuidoosten van Turkije wordt vooral door Koerden bevolkt – een etnische islamitische groepering die zich buiten Turkije’s grenzen voortzet in Iran, Syrië en Irak, waar de Koerdische milities prominent aanwezig zijn in alle regionale gevechten. Heftige gevechten die zich op Diyarbakir concentreren, zijn geëscaleerd sinds het einde van een wapenstilstand van twee jaar tussen de Turkse strijdkrachten en de militanten van de Koerdische Arbeiderspartij PKK in juni 2015.

Noodtoestand
Afgelopen herfst verklaarde de PKK jeugd grote delen van het Diyarbakir district Sur tot autonoom, waarbij men greppels groef en barricades om de autoriteiten weg te houden. Een algehele noodtoestand hield de bevolking weken achtereen onder beleg en deed meer dan 30.000 mensen de stad ontvluchten.

Staatsbeheer
Eind maart kondigde de regering de “urgente onteigening” aan van 6300 landdelen in het district Sur. Zes kerken staan nu onder staatsbeheer: de Syrisch-orthodoxe kerk van de Maagd Maria, de Surp (Armeens voor ‘heilige’) Sarkis Chaldeeuws-katholieke kerk, de protestantse kerk van Diyarbakir, de apostolische Surp Giragos kerk, een Armeens-katholieke kerk en Chaldeeuws-katholieke kerk van Mar Petyun.

Bron: Katholiek Nieuwsblad/World Watch Monitor